Misstanden bij de vangst van zeebaarzen bij Futureland op de Maasvlakte

0 607
13 apr

Vorige week week heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland - naar aanleiding van de vele waarnemingen en meldingen door sportvissers van misstanden van zeebaarsstroperij bij Futureland op de Maasvlakte en de omgang met de aldaar gevangen vis van de afgelopen tijd - overleg gevoerd met de Zeehavenpolitie in Rotterdam. Dit zoals aangekondigd in ons bericht op de website en Facebook van 25 maart jl.

Graag willen wij twee zaken noemen uit dit overleg.

Onze BOA's zijn in principe enkel bevoegd te controleren en te handhaven op wateren waarvan wij de schubvisvisrechten huren en op wateren waarvoor visrechthebbende, aangesloten hengelsportverenigingen dat aan ons verzoeken. Het als 'kustwater' gekwalificeerde water rond Futureland valt daar helaas buiten. Dat is frustrerend. Daarom onze afspraak met de Zeehavenpolitie voor overleg om samen actie te ondernemen. Dat de misstanden met de grote hoeveelheid acties van de Zeehavenpolitie niet geheel zijn uitgebannen is veelzeggend. Dit geeft aan dat we met een structureel probleem te maken hebben. Om de Zeehavenpolitie bij te kunnen staan bij hun opzienbarend vele controles aldaar en omdat wij ons verantwoordelijk voelen voor de wijze van uitoefening van onze sport en hobby en het uitbannen van stroperij/excessen, hebben we afgesproken dat wij onder de bevoegdheid van de Zeehavenpolitie op hun verzoek zullen gaan controleren en handhaven met onze BOA's. Dit is inmiddels aangevangen. Dit doen we omdat wij vinden dat vele taferelen die zijn waargenomen en zijn gemeld niets met sportvissen te maken hebben en de sportvisserij in een kwaad daglicht stellen.

De tweede afspraak is dat Sportvisserij Zuidwest Nederland, met het oog op het voorkomen dat de sportvisserij door stroperij in de toekomst in een kwaad daglicht blijft staan, samen met de Zeehavenpolitie een meer structurele aanpak voorstaat. Samen met de Zeehavenpolitie zullen we het bevoegd gezag vragen een nader te bepalen gebiedsgerichte maatregel te treffen. Het is jammer dat dit ondanks de vele controle acties van de Zeehavenpolitie nodig is. We doen dat met frisse tegenzin omdat we vóór de sportvisserij en sportvisserijmogelijkheden zijn. Echter, de sportvisserij heeft ook veel te verliezen in het havengebied. Daarom zetten wij ons in om deze excessen rond de koelwaterafvoerpunten te stoppen en de visstand die zich daar ophoudt te beschermen. Deze excessen zijn namelijk een bedreiging voor onze sport en hobby. Wij hebben vooraf en naderhand contact hierover gehad met de lokale Hengelsportverenging aldaar.

Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.