Spiegelkarpers melden

0 439
16 apr

Afgelopen winter zijn er door Sportvisserij Zuidwest Nederland weer spiegel - en schubkarpers uitgezet op diverse wateren. De spiegelkarpers zijn opgenomen in ons spiegelkarperproject (SKP). Daarom willen wij jullie, samen met de Matching Community, op het volgende attenderen.

Voor velen staat het karperseizoen op het punt van beginnen! Steeds meer karpervissers kiezen tegenwoordig graag voor het open water: vaarten, kanalen, meren en rivieren. Dat is niet zo merkwaardig als je het weet dat Spiegelkarperprojecten (SKP) al sinds het begin van deze eeuw bouwen aan mooie gevarieerde karperbestanden in open water. Die inspanningen werpen hun vruchten af. Op praktisch al het open water zwemt een behoorlijk percentage (grote) spiegelkarpers rond.

Achtergrond
Voor SKP’s is het heel prettig als gevangen spiegelkarpers worden gemeld. Er is geen betere onderbouwing van uitzetplannen mogelijk dan via matches van karpers die hun gehele leven gevolgd worden. Hoe meer meldingen, des te beter visrechthebbenden (bijvoorbeeld federaties en hengelsportverenigingen) in staat zijn de uitzettingen aan te passen aan de omstandigheden en de wensen van karpervissers.

Om welke wateren gaat het?
De Matching Community heeft thans een databank ter beschikking met circa 50.000 plankfoto’s van in Nederland en Vlaanderen uitgezette spiegelkarpers. Drie grote federaties (Midwest-Nederland, Zuidwest-Nederland en Friesland) hebben de matching van spiegelkarpers zelfs geheel uitbesteed aan de Matching Community. Het gaat voor circa 95% om plankfoto’s van open wateren: denk aan rivieren, boezemsystemen, het gehele IJsselmeergebied, vaarten en kanalen en alle wateren die daarmee in verbinding staan. De Matching Community onderhoudt daarnaast ook goede contacten met tal van actief matchende SKP’s waarnaar we de melder kunnen doorverwijzen.


Wat gebeurt er met je melding?

Na een vangstmelding krijg je altijd bericht terug, soms met een ‘instantmatch’ in de vorm van een ‘vangstplankfoto’ met daarbij interessante informatie over je vangst, maar even zo vaak duurt het (veel) langer voor er een match is. Weet wel dat matchers bij de Matching Community het niet snel opgeven
Gematcht of niet, de vangstmeldingen doen mee in de cijfers waaruit de BVK kan putten voor het belangrijke SKP-monitoringsonderzoek. Jaarlijks worden de verzamelde gegevens in geanonimiseerde vorm aan de SKP-coördinator/visrechthebbende gerapporteerd. Op basis van deze gegevens kan vervolgens onderbouwd worden of vervolguitzettingen nodig zijn en hoeveel uitgezet kan worden.

De melder is de baas!
Misschien ten overvloede: bij Sportvisserij Zuidwest Nederland en de Matching Community blijft de melder de baas over zijn melding! Dat betekent dat absoluut nooit zonder uitdrukkelijke instemming (van de melder) een vangstfoto met of zonder match in de openbaarheid wordt gebracht!Zorg dus dat je meld klaar bent voor het nieuwe karperseizoen, ga naar de website van de Matching Community: https://skp.karperbeheer.nl/ en volg de instructies om de app te downloaden. Op de facebookpagina van SZWN of via het sturen van een mail naar spiegelkarper@sportvisserijzwn.nl kun je ook je gevangen vissen melden.
Blijf ze vooral vangen, fotograferen (minimaal één foto van de gehele linkerflank, bijvoorbeeld op de onthaakmat) en melden natuurlijk!
Op de website www.sportvisserijzwn.nl lees je meer over terugmelden en matchen van spiegelkarpers

Fotografeer spiegelkarpers, bij voorkeur, beeldvullend op een natte mat! Zie foto.

Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.