Resultaten visstandonderzoek benedenrivierengebied

0 1581
15 jul

Het grootschalige onderzoek naar de visstand in het benedenrivierengebied, waarvan de werkzaamheden al sinds 2019 liepen, is afgerond. Sportvisserij Zuidwest Nederland en Sportvisserij Nederland zijn vanaf het begin nauw betrokken geweest bij dit onderzoek. Het algemene beeld van dit onderzoek is dat op het eerste gezicht het benedenrivierengebied een gezonde en gevarieerde visstand bevat.

Onderzoek

In het najaar van 2019 heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland een informatieavond georganiseerd om sportvissers en andere geïnteresseerden te informeren over dit grootschalige visstandonderzoek in het benedenrivierengebied dat plaats ging vinden in hetzelfde najaar. Vanwege de grote sportvisserijwaarde van dit gebied, was er veel belangstelling vanuit de sportvisserij voor dit onderzoek. Zo zijn er tijdens de bemonsteringperiode tientallen sportvissers mee geweest met de bemonsteringen van onderzoeksbureau ATKB. 
Nu, ruim anderhalf jaar later, is het onderzoek afgerond en zijn de resultaten verwerkt en beschreven in een rapportage. Vanwege alle coronaperikelen heeft het helaas wat langer geduurd voordat de eindrapportage is afgerond.

Doelen

Het onderzoek, dat in opdracht van het Ministerie van LNV door Wageningen Marine Research (WMR) en ATKB is uitgevoerd, had drie doelen; het eerste en hoofddoel was inzicht krijgen in de opbouw en aanwezigheid van vispopulaties in het gebied, ten tweede het vergelijken met eerdere onderzoeken in het benedenrivierengebied, en het kijken naar de eventuele invloed van beroeps- en sportvisserij op visbestanden.

Bemonstering  

De bemonsteringsperiode liep van eind oktober tot half december 2019. Er is bemonsterd met de zegen en de stortkuil. Met deze vangtuigen zijn 16 deelgebieden in het benedenrivierengebied bemonsterd.
In totaal zijn 34 vissoorten gevangen tijdens het onderzoek. De soortensamenstelling verschilt per deelgebied. Brasem, blankvoorn en snoekbaars waren over het algemeen de meest gevangen vissoorten. Het algemene beeld dat is ontstaan tijdens de bemonstering, is dat het benedenrivierengebied een gezonde visstand heeft, met een gevarieerde lengteopbouw. Wel zaten er op het moment van bemonsteren grote verschillen in visbestanden tussen de verschillende wateren in het gebied.
Vanwege de grote verschillen tussen de deelgebieden, is een van de aanbevelingen uit het rapport om deelgebieden apart te blijven bemonsteren. Zo kunnen beter trends en ontwikkelingen in de visstand worden gemonitord.
Ook is het op basis van een één-jarige bemonstering niet mogelijk om de impact van de beroeps- en sportvisserij op de visstand te bepalen. Om hier een beter beeld van te krijgen zal nader onderzoek moeten worden gedaan naar de visserijinspanning en onttrekking van vis in het gebied.

Duurzame visserij  

Sportvisserij Zuidwest Nederland bedankt het ministerie van LNV en iedere organisatie, beroepsvissers en vrijwilligers – waaronder sportvissers – die eraan hebben meegewerkt, voor het laten uitvoeren en mogelijk maken van dit grootschalige visstandonderzoek in het benedenrivierengebied. Wij kijken er naar uit om dit in de toekomst in deze setting frequenter te doen. In de tussenliggende periode willen wij op basis van dit rapport duurzame visserij nastreven, met inachtneming van de aanbevelingen in het rapport. Met name omdat er geen uitspraak kon worden gedaan over de impact van de sport- en beroepsvisserij op de visstand. Dat zou bij een volgend visstandonderzoek wel moeten kunnen. Dat betekent dat wij vinden dat de onttrekkingen van de beroepsvisserij inzichtelijk moet worden maar ook die van de sportvisserij. Dat is een randvoorwaarde om in de toekomst samen de visstand duurzaam te kunnen beheren.

Rapport  

Wil je het volledige rapport lezen? Klik dan op deze link.
Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.