Spitgebied Oesterdam weer bereikbaar

0 2673
18 jul

Pierenspitters konden vanwege de dijkversterking van de Oesterdam een tijdje niet terecht op het bekende spitgebied. Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond en is het spitgebied weer bereikbaar. De afronding van de dijkversterking betekent echter ook dat het tijdelijk aangewezen spitgebied nabij St. Annaland niet meer gebruikt mag worden. De door Sportvisserij Zuidwest Nederland uitgegeven toestemmingen hiervoor, hadden een geldigheid tot en met 15 juli 2012.

Veiligheidsbuffer OesterdamNaar verwachting wordt begin 2013 gestart met de aanleg van de zogenaamde “veiligheidsbuffer Oesterdam”. Met behulp van strategische zandsuppleties wordt geprobeerd de zandhonger te remmen en te voorkomen dat dijken voor de veiligheid van het achterland verder verstevigd moeten worden. Meer informatie over het project en over de Oesterdam is hier te vinden.

Effect suppletie Oesterdam Volgens het laatste ontwerp zal een soort van “strandhaak” op de buitenrand van het huidige spitgebied gesuppleerd worden. Dit betekent dat met name het westelijke en zuidelijke deel van het spitgebied onder een laag zand komt te liggen. Verwacht wordt dat hier de eerste jaren niet gespit kan worden. Het overige deel van het spitgebied, dus het deel het dichtst tegen de Oesterdam aan en het noordelijke deel wordt niet gesuppleerd. In de loop van de tijd zal hier wel langzaam wat zand op komen wat met de stroming afspoelt van het gesuppleerde deel. Deze geleidelijke ophoging heeft naar verwachting geen effect op de pieren. De geleidelijke ophoging zorgt er ook voor dat de plaat voor de Oesterdam langzaam uitbreid in noordelijke richting.

Compensatie spitgebieden

Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft zich ingezet om de beschrijving van het spitgebied Oesterdam zodanig aan te laten passen dat vanaf 1 januari 2013, wanneer de nieuwe Landelijke Lijst van Viswateren uit komt, weer op de volledige plaat gespit kan worden. Dit betekent dat het noordelijke deel van de plaat, wat langzaam uit zal breiden, straks ook door pierenspitters gebruikt mag worden.
Daarnaast zijn Sportvisserij Zuidwest Nederland, Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten en de Provincie Zeeland het er over eens dat het spitgebied nabij St. Annaland voor een langere periode (5 jaar) ter compensatie van het verlies aan mogelijkheden bij de Oesterdam, toegevoegd zou moeten worden aan de spitgebieden. Op dit moment wordt een zogenaamde passende beoordeling uitgevoerd voor de Natuurbeschermingswet. Wanneer hieruit blijkt dat het pierenspitten geen significant negatief effect heeft op de natuurdoelen, kan hier vanaf 1 januari 2013 weer gespit worden.


Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.