Verslag Algemene Ledenvergadering 8 september 2021

0 1076
20 sep

Woensdag 8 september 2021, vond de Algemene Ledenvergadering van Sportvisserij Zuidwest Nederland plaats, nadat deze eerder in het jaar wederom was uitgesteld. Dit jaar was er ondanks alle RIVM maatregelen rondom COVID-19 meer mogelijk dan vorig jaar, de traditie van het buffet voorafgaand aan de vergadering werd in ere hersteld en er mochten weer twee personen per vereniging in de zaal aanwezig zijn, daarnaast kon, net als vorig jaar digitaal deelgenomen worden aan de vergadering.

De opkomst was weer bijna als vanouds en bestond uit 40 verenigingen die fysiek in de zaal aanwezig waren en 10 verenigingen die digitaal deelnamen aan de vergadering.

Terug- en vooruitblik

De vergadering startte dit jaar met een terug- en vooruitblik van waarnemend voorzitter Ad van Hees. Er werd tevens stilgestaan bij de overledenen door een minuut stilte in acht te nemen.
Ad heeft het proces m.b.t. de organisatieontwikkeling mondeling toegelicht en uitgelegd wat de volgende stappen zullen zijn. De eerste stap zal zijn dat er een consulatieronde zal komen bij de verenigingen.

Stemmingen

Het secretarieel jaarverslag ongewijzigd vastgesteld. Een aantal verenigingen hebben bij de behandeling van de begroting en de federatieve afdracht per motie een schriftelijke stemming gevraagd voor een federatieve afdrachtverlaging van € 1,00 per aangesloten sportvisser. De meerderheid van de Algemene Ledenvergadering stemde niet in met deze motie.
De Algemene Ledenvergadering stemde daarna in met alle financiële stukken die door secretaris Wil van Gils werden gepresenteerd. Het bestuur werd décharge verleend voor het gevoerde financiële beleid. Er werd ingestemd met het vormen van een Fonds Voorzieningen Sportvisserij ZWN .

Presentaties

Ben van den Bos heeft een presentatie gegeven over de voornemens ten aanzien van Jeugdactiviteiten en heeft de vergadering om input gevraagd.

Maurice Leeser en Joscha de Vries van het Sportkabinet hebben een presentatie gehouden over het proces om tot een nieuw te vormen beleidsplan te komen.

Bestuur

Wil van Gils en Henk Embregts werden bij acclamatie herkozen voor een periode van drie jaar.
Frits in ’t Groen werd bij acclamatie gekozen tot penningmeester en Marcel Brevé tot bestuurslid met de portefeuille zout, beiden zijn gekozen voor een periode van drie jaar.

Gehuldigd

Dit jaar waren er twee vrijwilligers van het jaar;
 
Anne van Zanten van HSV Groot Ammers
Addy Broeken van KEHV Het Wachtertje


 
Tevens zijn er dit jaar drie zilveren spelden uitgereikt aan bestuurders die daarvoor in aanmerking kwamen;
 
Derk van Eck van HV De Voorn
Rinus IJssebaart van HSV ONI
Louis Antonis van HSV Ons Vermaak
                  

Deze vrijwilligers en bestuurders zijn verrast en gehuldigd door waarnemend voorzitter Ad van Hees.

We kunnen terugkijken op een goede Algemene Ledenvergadering, maar we hopen in het voorjaar van 2022, op 19 mei, weer een volledig fysieke vergadering te kunnen houden.

Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.