Recreatieve staand wantvisserij

0 5071
09 aug

In principe is het verboden om in de zoute wateren van zuidwest Nederland recreatief te vissen met staand want. Het ministerie van EL&I heeft kustgemeenten van bepaalde gebieden echter de mogelijkheid geboden om de recreatieve staand wantvisserij onder bepaalde voorwaarden toch toe te staan. De meeste gemeenten hebben onder andere vanwege het belang van de zeesportvisserij niet van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Een aantal gemeenten vindt het beperkt toestaan van recreatieve staand wantvisserij vanuit historisch perspectief toch belangrijk en geeft nettenvissers toch de ruimte. Gezien de vele onduidelijkheden bij sportvissers over de recreatieve staand wantvisserij, geeft dit artikel een overzicht van de regelgeving.

Indeling zoute waterenDe zoute wateren in zuidwest Nederland kunnen worden opgedeeld in drie gebieden: binnenwateren, kustwateren en visserijzone. De uitvoering van de sportvisserij is in deze gebieden aan verschillende regels gebonden, neem hier eens een kijkje voor het totaal aan regels en mogelijkheden. Net als voor de sportvisserij, verschillen ook de regels voor de recreatieve staand wantvisserij per gebied. Zo geldt er dat deze manier van vissen sowieso niet is toegestaan op de Oosterschelde, het Zeegat van Goeree, het Brouwershavense Gat, het Grevelingenmeer en het Veerse Meer. Dit bekent, zoals op de hiernaast afgebeelde kaart is te zien, dat vanaf de zuidzijde van de Maasvlakte tot aan ongeveer Oostkapelle sowieso niet recreatief met staand want gevist mag worden.

Visserijzone: Veere en Zuid-Holland Van de kustgemeenten in Zeeland grenst er slechts één aan de visserijzone: Veere. De gemeente Veere heeft al in een vroeg stadium aangegeven geen ruimte te zien voor de recreatieve staand wantvisserij. In Zuid-Holland grenzen alle kustgemeenten aan de visserijzone. Echter, enkel de gemeenten Westland en Katwijk staan het onder beperkte voorwaarden toe. De gemeente Westland heeft in goed overleg met de lokale vereniging, Zeehengelsport Ter Heijde aan Zee afspraken gemaakt over waar en wanneer zonder problemen door recreatieve staand wantvissers gevist kan worden. De gemeente ziet het belang in van de zeesportvisserij en door de gemaakte afspraken zullen sportvissers niet door de nettenvissers gehinderd worden.

Om tot goede afstemming te komen in de gemeente Katwijk, gaan we ook in overleg met deze gemeente. Omdat Katwijk op de grens van ons federatiegebied ligt, zullen onze collega’s van Sportvisserij MidWest Nederland dit verder oppakken. Overigens mag niet zomaar iedereen in de genoemde gemeenten een netje uitgooien. De gemeenten voeren een strikt beleid ten aanzien van het uitgeven van toestemmingen. Elke visser ontvangt een uniek nummer van de gemeente. Per persoon mag maximaal één staand want van ten hoogste 30 meter gebruikt worden. Het staand want mag enkel tussen de hoog- en de laagwaterlijn geplaatst worden en moet tenminste eenmaal per etmaal geïnspecteerd worden. Daarbij dienen gevangen bruinvissen te worden gemeld bij de betreffende gemeente.

Kustwateren: Westerschelde De recreatieve staand wantvisserij in de Westerschelde is enkel toegestaan aan personen die hiervoor een toestemming en uniek nummer van de betreffende gemeente hebben verkregen. In de praktijk blijkt dat de gemeenten rondom de Westerschelde niet of nauwelijks toestemmingen meer uitgeven aan vissers. Daarbij overleggen sommige gemeenten ook hier met de lokale hengelsportverenigingen over het gebruik van recreatief staand want.
Voor de kustwateren geldt dat per visser niet meer dan één staand want van maximaal 100 meter gebruikt mag worden. Daarnaast dient het vistuig voorzien te zijn van drijvers en dient het bij laag water plat op de bodem te liggen. Bij elk heersend waterpeil moet de markering van het vistuig zichtbaar zijn en dient het door de gemeente verstrekte unieke nummer duidelijk leesbaar te zijn.
Problemen? Kom je tijdens het vissen niet gemarkeerde netten tegen, dan zijn deze hoogstwaarschijnlijk illegaal geplaatst. Neem in dat geval contact op met Sportvisserij Zuidwest Nederland (0162-687260) of meldt dit bij het landelijke meldpunt visstroperij van de NVWA (045 - 546 62 30, 24 uur per dag).
Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.