Toxicoloog Wageningen Universiteit ontraadt het eten van Bot die is gevangen in de Westerschelde.

0 1011
04 nov

Recent is er veel te doen over "PFAS" in de Westerschelde en het kanaal van Gent naar Terneuzen, waarvan de aanwezige waarden kennelijk (te) hoog zijn. PFAS is een verzamelnaam van chemische stoffen (poly- en perfluoralkylstoffen) die van nature niet in het milieu voorkomen.

De stoffen worden onder andere gebruikt in antiaanbaklagen en brand- en vuilwerende stoffen. Er is nog weinig bekend over de vraag of, en zo ja, hoeveel PFAS in producten zit die uit die wateren komen. Ook is nog weinig bekend over welke gevolgen frequente blootstelling (bijv. door het vaker eten van vis uit deze wateren met eventuele structurele overschrijdingen van de norm) heeft voor de gezondheid.

Sportvisserij Zuidwest Nederland bepleit - in een item voor Omroep Zeeland - dat er vaart in het dossier moet komen door deze onduidelijkheden door onderzoek zo snel mogelijk weg te nemen. Wij vinden het daarom goed nieuws dat Gedeputeerde Staten van Zeeland alsnog, op 2 november 2021, heeft besloten aan het RIVM de opdracht te geven dit onderzoek uit te voeren. Het zal nog wel even duren voordat uit dat onderzoek resultaten bekend zijn.

Voordat dit besluit is genomen heeft Omroep Zeeland zelf een klein proefje op de som genomen en een op de Westerschelde gevangen Bot laten onderzoeken. Het artikel daarover van Omroep Zeeland van 1 november 2021 (op hun website, met filmpje) staat in de eerste link hieronder. Zoals Omroep Zeeland zelf aangeeft is het onderzoeken van één vis natuurlijk geen grondig onderzoek maar slechts een proefje. Toch geven de resultaten die volgden uit de analyse van die ene vis reden tot meer zorg. De kop van dit bericht van Sportvisserij Zuidwest Nederland is in ieder geval de samenvattende conclusie van de bevraagde toxicoloog (gifdeskundige).

Sportvisserij Zuidwest Nederland geeft zonder zelf over voldoende gegevens te beschikken geen advies. Wel wijzen we nadrukkelijk op het eventuele risico dat het eten van vis uit deze wateren kan hebben nu het minder zeker is of het gezond is vis uit deze wateren te eten. We verwijzen daarom ondanks alle beperkingen van het onderzoekje naar het advies van de toxicoloog in het artikel. Maak uw eigen keuze bewust.

In de tweede link kunt u het interview terugzien dat met ons werd gehouden en op vrijdag 29 oktober 2021 op Omroep Zeeland te zien was waarin we onze oproep tot vaart in het proces deden. We volgen dit dossier nadrukkelijk en houden u bij nadere ontwikkelingen op de hoogte.


Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.