Negatief advies meenemen vis Afwateringskanaal en Beatrixkanaal

0 927
19 jan

De GGD geeft uit voorzorg het advies om geen vis meer uit het Afwateringskanaal en Beatrixkanaal mee te nemen voor consumptie. Dit vanwege een verontreiniging in het oppervlaktewater (Afwateringskanaal) in Eindhoven.

In de gemeente Eindhoven is in de wijk Genderbeemd een grondwaterverontreiniging aanwezig met vluchtige chloorkoolwaterstoffen (VOCl). Als gevolg hiervan is het oppervlaktewater in het Afwateringskanaal verontreinigd geraakt. Hierdoor is niet uit te sluiten dat de vissen in het Afwateringskanaal en het hiermee in verbinding staande Beatrixkanaal ook verontreinigd zijn.

Analyse gezondheidsrisico’s

Om het mogelijke effect van deze verontreinig op de volksgezondheid te bepalen, heeft de gemeente Eindhoven samen met Waterschap de Dommel de GGD benaderd voor een risicoanalyse. In deze risicoanalyse heeft de GGD onder andere gekeken naar mogelijke gezondheidsrisico’s voor sportvissers die verontreinigde vis meenemen voor consumptie. De GGD concludeert dat er een mogelijk gezondheidsrisico is wanneer levenslang elke dag verontreinigde vis uit het Afwateringskanaal of Beatrixkanaal wordt geconsumeerd.

Advies GGD

Hoewel het risico op gezondheidseffecten hiervan als heel beperkt wordt ingeschat, adviseert de GGD elke blootstelling aan vinylchloride zo veel mogelijk te beperken. Daarom adviseert de GGD geen vis meer voor consumptie uit het Afwateringskanaal en Beatrixkanaal mee te nemen. Op het Afwateringskanaal, waar de visrechten van Dommelvisrecht zijn, geldt al een meeneemverbod voor vis. In het Beatrixkanaal, waarvan de visrechten van Sportvisserij Zuidwest Nederland zijn, is geen meeneemverbod van kracht. De federatie neemt het advies van de GGD over om geen vis meer mee te nemen uit het Beatrixkanaal voor consumptie.

Maatregelen

Gemeente Eindhoven wil verspreiding van de grondwaterverontreiniging en verslechtering van de oppervlaktewaterkwaliteit voorkomen. De gemeente gaat hiervoor in 2022 maatregelen treffen. Het saneringsplan hiervoor is inmiddels bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant ingediend.

Meer informatie

Algemene bodeminformatie is te vinden op de bodempagina van Eindhoven.
 
Vragen over de bodemverontreiniging en/of het saneringsplan kunnen gesteld worden via: vergunningen@eindhoven.nl met de vermelding van de locatiecode 0.6050 (Eimerick).
Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.