Vacature: Voorzitter Sportvisserij Zuidwest Nederland

0 3038
31 jan

Sportvisserij Zuidwest Nederland is nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter. Graag wijzen wij je op onderstaande vacature.

FUNCTIE | VOORZITTER
 
De rol van voorzitter is belangrijk. Zeker in de huidige fase die gekenmerkt wordt door transitie. In samenwerking met Sportvisserij Nederland en de andere federaties is een organisatieontwikkel-traject gaande. Doel is om samen tot een vorm te komen waarbij de hengelsportverenigingen en hun leden (de sportvissers) het beste gefaciliteerd kunnen worden en waarin belangen van de hengelsport optimaal worden behartigd. En dit in een complex veld met verschillende sectoren zoals sport, recreatie, water, natuur en milieu. Het organisatieontwikkeltraject kent een aantal scenario’s en hierin worden in de komende tijd samen keuzes gemaakt. Helder is dat er zaken gaan veranderen de komende jaren. Voor de voorzitter is dit één van de belangrijkste opgaven. Daarnaast ben je met mede-bestuurders actief met de regionale zaken. Ook hier is een transitie gaande. Nu de bureau-organisatie de afgelopen jaren professioneler is geworden, is de beweging ingezet om van een puur uitvoerend bestuur naar een primair beleidsvoerend, voorwaardenscheppend en toezichthoudend bestuur door te groeien. Ook in deze beweging is de voorzitter belangrijk en regisserend in het samenspel tussen bestuur, directie en bureau. Meer op afstand en op hoofdlijnen sturen zijn kenmerken die hierbij passen en aansluiten bij de ontwikkeling van een groeiende en steeds professionelere werkorganisatie. Uiteraard moet dit alles in continue goede verbinding gebeuren met de leden en belangrijke partners, maar wel vanuit een helder leiderschap met regie en initiatief.

De rol is onbezoldigd en kost ongeveer 4 uur per week aan tijd.

PROFIEL
 
Je beschikt over gedegen bestuurlijke capaciteiten en politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Je bent van nature een verbinder, benaderbaar, betrokken en beschikt dan ook over zeer goede contactuele en sociale vaardigheden. Je opereert vanuit een visie en bent besluitvaardig. Je bent communicatief sterk en in staat om de complexe vraagstukken rond sportvisserij en de plaats van de federatie tot de kern terug te brengen, waarbij je deze voor iedereen begrijpelijk verwoordt. Je onderkent en benoemt hierbij eventueel schijnbare tegenstellingen en bent vindingrijk in het overbruggen van deze tegenstellingen. Je bent een strategisch denker, die oog heeft voor incidenten, maar vast houdt aan de visie en (middel)-lange termijndoelstellingen. Je bent altijd gericht op de bedoeling van de ledenorganisatie.

  • Draagt, samen met overige bestuursleden en de directeur, zorg voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid van de vereniging
  • Geeft vorm, richting en inhoud aan een proces om samen met de leden tot een nieuw beleidsplan voor de federatie te komen
  • Leidt de vergaderingen van het dagelijks bestuur, het algemeen bestuur en de jaarlijkse algemene ledenvergadering
  • Stimuleert en inspireert het bestuur en bureau in haar taken en verantwoordelijkheden
  • Vertegenwoordigt de vereniging naar binnen en buiten (onder andere waterschappen, terreinbeheerders en onze leden)
  • Volgt externe (relevante) ontwikkelingen en stemt deze waar nodig af op en met de organisatie
  • Is portefeuillehouder met betrekking tot HR aangelegenheden van de organisatie en ondersteunt bij de ontwikkeling van een groeiende, professionele, autonoom werkende werkorganisatie
  • Heeft ervaring met een organisatie, bij voorkeur een vereniging, in transitie en werkt vanuit de bedoeling.
AANBOD
 
Ben jij die ervaren bestuurder, verbindend en duidelijk, die samen met de andere bestuursleden, de werkorganisatie en de actieve vrijwilligers richting en inhoud geeft aan de ambities en de toekomst van de federatie? Ben jij de verbinder, zit samenwerken en netwerken je in het bloed en heb je aantoonbare affiniteit met de hengelsport? Dan is deze functie wellicht iets voor jou! Bestuursleden worden door de Algemene Ledenvergadering benoemd voor een termijn van drie jaar, die verlengd kan worden. Het bestuurslidmaatschap bij Sportvisserij Zuidwest Nederland is een onbezoldigde rol, waarvoor je een onkosten- en reiskostenvergoeding ontvangt, naast eigentijdse communicatiemiddelen in bruikleen. Een rol die belangrijk is en er toe doet in deze periode van transitie.

PROCEDURE
 
De sollicitatietermijn sluit op 6 februari aanstaande. De procedure start met een kennismaking bij K+V en daarna volgt een gesprek in Drimmelen met een delegatie van het bestuur en het bureau.

GEÏNTERESSEERD?

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Klik dan hier en reageer snel door onderaan de vacature op de website van K+V naar ''solliciteer direct'' te gaan en upload hier je CV en motivatie. Ken je iemand die mogelijk interesse heeft, attendeer hem of haar dan op deze mooie vrijwilligersfunctie binnen Sportvisserij Zuidwest Nederland.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.