Verslag ALV 19 mei 2022: meerjarenbeleidsplan en nieuwe voorzitter

0 212
02 jun

Donderdag 19 mei 2022 vond de Algemene Ledenvergadering van Sportvisserij Zuidwest Nederland voor het eerst sinds 2019 weer volledig fysiek plaats. De opkomst was bijna als vanouds met 43 aanwezige verenigingen. Zij hebben samen een paar belangrijke besluiten genomen.

De vergadering startte dit jaar met een terug- en vooruitblik van waarnemend voorzitter Ad van Hees. Er werd tevens stilgestaan bij de overledenen door een minuut stilte in acht te nemen.
Rian de Jong, teamleider Controle & Handhaving, gaf een presentatie over hoe de federatie controle en handhaving in de praktijk uitvoering geeft. Het team van 25 BOA’s controleert jaarlijks 10% van de aangesloten sportvissers. Op verzoek van aangesloten hengelsportverenigingen vinden controles in hun water plaats.

Meerjarenbeleidsplan 2022+

Ton van der Spiegel presenteerde als voorzitter van de tijdelijke Commissie Meerjarenbeleidsplan de route naar en de inhoud van het Meerjarenbeleidsplan 2022+ ‘Sterk in de regio’. Het meerjarenbeleidsplan beschrijft de ambities van Sportvisserij Zuidwest Nederland voor de komende jaren. De vergadering stemde unaniem in met dit nieuwe beleidsplan. Ad van Hees bedankte daarna namens alle aanwezigen de leden van de Commissie Meerjarenbeleidsplan voor hun inspanningen om vanuit de leden zelf het meerjarenbeleidsplan te ontwikkelen. Klik hier om de praatplaat van het Meerjarenbeleidsplan 2022+ 'Sterk in de regio' te downloaden.


Jaarverslagen

Nadat secretaris Wil van Gils het secretarieel jaarverslag presenteerde, werd dat ongewijzigd goedgekeurd.
Penningmeester Frits in ’t Groen presenteerde de jaarrekening en de begroting. Het bestuur stelde daarbij voor om de verenigingen 
€ 2,00 per aangesloten lid terug te betalen. Vanuit de ALV werd een motie ingediend om dit niet te doen en het bedrag te besteden aan de ambities van het nieuwe meerjarenbeleidsplan. Deze motie werd bij stemming verworpen.
De Algemene Ledenvergadering stemde in met alle financiële stukken en verleende décharge aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid.
 
Joost van den Kieboom werd door de vergadering benoemd als nieuw lid van de Financiële Adviescommissie.

Bestuur

Ben van den Bos werd bij acclamatie herbenoemd als bestuurslid voor een periode van drie jaar.
Paul van Keulen werd bij acclamatie gekozen tot voorzitter, hij is benoemd voor een periode van drie jaar.
Ad van Hees werd bedankt voor zijn inspanningen als waarnemend voorzitter sinds juni 2021.


Uitreikingen

Aan het eind van de vergadering zette Ad van Hees twee “vrijwilligers van het jaar” in het zonnetje:
Flip Stijl van HSV De Alver en Ton Meulendijks van HSV De IJzeren Man. Tevens reikte Ad een zilveren speld uit aan Rien Nuiten van KEHSV Het Schietertje.

                

Aan het einde van de vergadering werd een moment genomen om Joop Bongers, die zijn werkzaamheden als directeur van Sportvisserij Nederland neerlegt, te bedanken voor de samenwerking.We kijken terug op een goede Algemene Ledenvergadering, waarin met de goedkeuring van het meerjarenbeleidsplan en de benoeming van een nieuwe voorzitter belangrijke besluiten zijn genomen met het oog op de toekomst van Sportvisserij Zuidwest Nederland.
Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.