VBC Rivierenland opgericht!

0 2063
17 dec

Tijdens een informatieve en feestelijke bijeenkomst is op donderdag 13 december het convenant voor de VBC Rivierenland ondertekend door de visrechthebbende partijen en het waterschap.

Alvorens de ondertekening plaats kon vinden, moest het convenant nog wel even opgevist worden! Met zoveel vissers in de zaal was dat gelukkig geen enkele moeite en Wim van Dijk van de Stichting Alblasserwaard-West en de Linge-Merwede-groep wist - na een korte dril - het convenant droog binnen te hengelen.

Presentaties Wim de Vries van Sportvisserij Zuidwest Nederland schonk in zijn presentatie vooral aandacht aan de diverse raakvlakken tussen het waterschap, de beroepsvisserij en de sportvisserij. De VBC is volgens hem ondermeer een goed platform om kennis te nemen van elkaars belangen, zodat er meer begrip ontstaat.

Daan Willems van het waterschap gaf een presentatie over visplannen en de toetsing ervan. Daarnaast liet hij zien dat op de website van het waterschap Rivierenland een kopje is ingericht speciaal voor vissers: www.waterschaprivierenland.nl/informatie_op_maat/vissers.
Een mooi initiatief vinden wij! Laten we hopen dat dit een voorbode is voor de ruimte die sportvissers langs de wateren van het waterschap krijgen en behouden.

Visplannen De VBC zal zich de komende tijd vooral richten op het opstellen van visplannen. Deze plannen beschrijven de huidige en toekomstige visserij en moeten voor 1 januari 2014 gereed zijn. Het waterschap toetst de plannen aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn water en daarbij wordt vooral gelet op de uitzet en onttrekking van vissoorten.
Sportvisserij Zuidwest Nederland huurt van waterschap Rivierenland het visrecht van de boezemwateren in de Alblasserwaard en van twee buitendijkse haventjes langs de Bergse Maas. Ook de wateren van de Verenigde Alblasserdamse Hengelaars (VAH) zijn vanaf 1 januari 2013 bevisbaar met de VISpas.


Bestuurder Wil van Gils tekent het convenant namens Sportvisserij Zuidwest Nederland

Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.