Resultaten snoekbaars vangstregistraties

0 2545
19 feb

De kans om een snoekbaars te vangen is iets afgenomen maar de lengteverdeling is onveranderd gebleven.

Snoekbaars is een prachtige roofvis om te vangen. Zowel de beroepsvisserij als de sportvisserij onttrekken snoekbaars. Het is van groot belang dat de visserij duurzaam plaatsvindt, zodat sportvissers met plezier kunnen blijven vissen op deze predator. We streven dan ook naar veel snoekbaars en grote exemplaren! Maar hoe kunnen we dat monitoren?

Één van de manieren om dit in beeld te brengen is via het bijhouden van de hengelvangstregistraties. Willem Stolk – visgids voor met name roofvis - houdt sinds 2011 zijn vangsten bij voor verschillende viswateren in Zuidwest Nederland. Willem houdt bij waar hij vist, de tijdsduur van de vistrip, met hoeveel hengels er wordt gevist en welke roofvissen hij gevangen heeft. Aangezien Willem catch & release toepast, hoeft hij het aantal onttrokken vissen niet te noteren.

Resultaten
Door het consequent bijhouden van hengelvangstregistraties ontstaat (globaal) inzicht in de snoekbaarsstand. In de onderstaande grafieken is de situatie van de laatste twee jaar te zien. Uit deze grafieken blijkt dat:

• De vangkans voor snoekbaars, snoek, baars en roofblei ten opzichte van 2011 is over het algemeen afgenomen. Alleen de Merwede en de Rijn laten een stijging zien. De grootste afname van de vangkans is waargenomen op de Maas.

• De vergelijking van de relatieve frequentie-verdeling tussen 2011 en 2012 laat zien dat opbouw in de lengteklassen nagenoeg gelijk is gebleven
.

Echte harde conclusie kunnen niet verbonden worden aan deze gegevens omdat het een kleine steekproef betreft. Toch kunnen de resultaten goed gebruikt worden ten behoeve van de VBC en het visplan voor Benedenrivierengebied. Met deze informatie krijgen wij namelijk een beter beeld van de snoekbaarsstand en de ontwikkeling daarin. Dit wordt door ons gebruikt om de populaties duurzaam te beheren. Hierdoor kunnen sportvissers met plezier blijven vissen en dat de visgidsen een goede boterham kunnen verdienen. Willem bedankt!

Grafieken
Tabel 1


Tabel 2


Tabel 3Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.