Nieuwe scheepvaartroutes op de Noordzee

0 2213
10 apr

Per 1 augustus 2013 (02.00 lokale tijd) verandert de gehele routestructuur voor de Hollandse kust ingrijpend. De basis van de huidige routestructuur kwam in de jaren ‘60 tot stand. Sindsdien is het scheepvaartverkeer en het gebruik van de Noordzee voor andere doeleinden flink toegenomen. Dit maakt een aanpassing van de routes nodig.

Scheepvaartverkeer veiliger, havens beter bereikbaar

De Nederlandse Noordzee is een van de drukst bevaren zeeën ter wereld. Ook wordt de Noordzee steeds intensiever gebruikt voor, onder andere, het opwekken van windenergie (windmolenparken), natuurbescherming, visserij, olie- en gaswinning en zandwinning. De aanpassing van de routes is nodig om de veiligheid van het scheepvaartverkeer te waarborgen, bereikbaarheid van de havens te verbeteren en de ruimte op de Noordzee efficiënter te gebruiken.

Wat verandert er?

De wijzigingen vinden plaats in de Nederlandse Exclusieve Economische Zone (EEZ) tussen de Belgische grens en Den Helder. De belangrijkste wijzigingen zijn:

• in het aanloopgebied naar IJmuiden komt, net zoals bij Rotterdam al het geval is, een
verkeersscheidingsstelsel (VSS, traffic separation systems (TSS)). Hierdoor heeft het
scheepvaartverkeer in tegengestelde richting ieder een eigen vaarweg
• de routes komen verder uit de kust te liggen
• de routes kruisen elkaar minder vaak
• ankergebieden worden verschoven of opgeheven
• de ruimte rondom objecten (platforms e.d.) wordt anders ingericht
• er komen ‘areas to be avoided’ en precautionary areas 

Kijk hier voor een kaart van de huidige situatie en de nieuwe situatie.

Routeringsmaatregelen

De scheepvaartroutes op de Noordzee zijn vastgelegd met diverse internationaal vastgestelde routeringsmaatregelen, zoals verkeersscheidingsstelsels (traffic separation systems), aanbevolen routes (recommended routes), te vermijden gebieden (areas to be avoided) en voorzorgsgebieden (precautionary areas). 

Verkeersscheidingsstelsels (VSS)
Verkeersscheidingsstelsels zijn het belangrijkste instrument om het scheepvaartverkeer in goede banen te leiden en zijn bedoeld om een zo homogeen mogelijke verkeersstroom te realiseren. Bij een verkeersscheidingsstelsel heeft het scheepvaartverkeer in tegengestelde richting ieder een eigen vaarweg. Dit principe wordt toegepast in drukke zeegebieden en zorgt voor minder kruisende bewegingen en daarmee voor een overzichtelijker en veiliger verkeersbeeld. De verbindende lijnen tussen verkeersscheidingsstelsels vormen een routestructuur die door het merendeel van de schepen gevolgd wordt. In de praktijk maken voornamelijk grote schepen graag gebruik van een VSS omdat het stelsel van VSS een veilige structuur geeft aan hun zeereis. Verkeersscheidingsstelsels zijn minder geschikt voor kleine recreatievaartuigen. De Noordzee is niet op alle plaatsen even diep en schepen met een grote diepgang kunnen daardoor niet alle routes bevaren. Daarom is een deel van de verkeersscheidingsstelsels gesitueerd op de plaats waar de Noordzee voor deze schepen diep genoeg is. Dit zijn diepwaterroutes. Deze routes zijn geschikt voor schepen met een grote diepgang.

Te vermijden gebieden en voorzorgsgebieden
In te vermijden gebieden (Areas to be avoided) mag niet meer gevaren worden omdat daar bijvoorbeeld een munitiestortplaats aanwezig is. Rondom objecten zoals boorplatformen en windmolenparken is meestal een veiligheidszone (Safety zone) ingesteld. Ook hierin mag niet gevaren worden. Voorzorgsgebieden (precautionary areas) zijn ingesteld op drukke kruisingen of op kruisingen met grote, geulgebonden schepen die niet (gemakkelijk) kunnen uitwijken. Het nadrukkelijke advies is om in deze voorzorgsgebieden voorzichtig te navigeren. 

Advies aan de vaarweggebruiker

 Het is de verantwoordelijkheid van iedere gezagvoerder om de meest recente (en bijgewerkte) zeekaart aan boord paraat te hebben en voor en tijdens de reis de berichtgeving aan de scheepvaart te volgen. De nieuwe zeekaarten en digitale kaarten (ENC’s Electronic Navigational Charts) worden half juni 2013 gepubliceerd en zijn via de gebruikelijke kanalen, reders, agenten en online abonnementen, te verkrijgen. 

Belangrijke data op een rij


• april 2013: eerste berichten aan de scheepvaart met vooraankondigingen van aanpassingen en
beschikbaarheid nieuwe zeekaarten
• tussen 30 mei - 15 juni 2013: nieuwe zeekaarten beschikbaar
• vanaf 15 juni: dagelijks navigatieberichten en Berichten aan Zeevarenden (BAZ)
• 30 en 31 juli en 1 augustus: verleggen boeien (betonning) op de Noordzee
• 1 augustus 2013 - 00.00 uur UTC (02.00 uur LT): invoering nieuwe routes 

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie over de aanpassing van routes. 

Bron: Rijkswaterstaat

 

Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.