Vissen in Zeeland, zo zit het…

0 46029
10 apr

Voor veel sportvissers is het niet helemaal duidelijk wat voor vergunningen er nodig zijn voor het vissen in de verschillende Zeeuwse wateren. Zoet, zout, binnenwater, zee, kustwater... het is vaak zoeken naar wat wel en niet mag in een water waar je je hengeltje uit wilt gooien. Sportvisserij Zuidwest Nederland vindt het belangrijk dat sportvissers lekker kunnen gaan vissen én goed op de hoogte zijn van de regels en voorwaarden. Als je dit artikel gelezen hebt ga je als sportvisser nooit meer zonder de juiste papieren op pad en voorkom je een boete!

De Zeeuwse wateren worden aan de hand van de Visserijwet opgedeeld in drie gebieden: (1) binnenwateren, (2) kustwateren en (3) visserijzone (zie afbeelding 1). Voor deze gebieden gelden verschillende regels die achtereenvolgens behandeld worden. Verder wordt aandacht geschonken aan de visserij op paling, visstroperij en controle hierop en het spitten van zeeaas.

Binnenwateren; altijd een schriftelijke toestemming nodig

Naast alle, veelal zoete binnendijkse wateren en kanalen zoals het Kanaal van Gent naar Terneuzen en het Kanaal door Walcheren, vallen ook het zoute Veerse Meer en Grevelingenmeer onder de binnenwateren. Om op deze wateren te mogen vissen, heb je een schriftelijke toestemming (= “vergunning”) nodig van de visrechthebbende. Voor de hierboven genoemde wateren is deze “vergunning”: de VISpas.

Voor veel lokale wateren is echter een lidmaatschap van de hengelsportvereniging, die het betreffende water huurt, nodig. Elke visrechthebbende kan zelf voorwaarden stellen aan het vissen op bepaalde wateren. Voor de wateren die bij de VISpas horen (vermeld in bijbehorende Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren en op www.visplanner.nl), geldt bijvoorbeeld dat je voor het nachtvissen en vissen met 3 hengels aanvullende toestemmingen nodig hebt. Deze kun je hier aanvragen. Lees voor het vissen de voorwaarden altijd goed door!

ZeeVISpas

De zeeVISpas is een uitgeklede versie van de VISpas. Met de zeeVISpas mag je vissen op het Veerse Meer, het Kanaal door Walcheren en het Grevelingenmeer, maar kan je ook pieren spitten op de daarvoor aangewezen spitvakken rondom de Ooster- en Westerschelde. Met de zeeVISpas draag je bovendien bij aan de belangenbehartiging en kan je deelnemen aan (inter)nationale wedstrijden.Kustwateren; maximaal 2 hengels

Sportvissers die in Zeeland vanaf de oever (strand of dijk) vissen, vissen op uitzondering van enkele Walcherse stranden in het zogenaamde kustwater. In afbeelding 1 is te zien hoe de verschillende kustwateren waar Zeeland aan grenst volgens de Visserijwet heten. Voor het vissen in de kustwateren geldt een beperking van maximaal twee hengels, die voorzien zijn van maximaal 3 haken (dit mogen ook 3 dreggen zijn). Voor het vissen met hengels in de kustwateren heb je geen vergunning nodig.

Afbeelding 1: De drie verschillende gebieden met verschillende regels in de Provincie Zeeland. De namen van de binnenwateren, kustwateren en visserijzone zijn respectievelijk in geel, rood en groen weergegeven.

Let op: zoals op het kaartje te zien is, loopt de Oosterschelde verder westwaarts dan de Oosterscheldekering. Tot die lijn mag je dus met maximaal 3 haken per hengel (maximaal 2) vissen!

Verboden locaties

Ondanks dat het een potentiële topstek voor de sportvisserij is, is het niet toegestaan om te vissen vanaf de Oosterscheldekering. Hetzelfde geldt voor het door middel van een boeienlijn afgezette gebied aan de Noordzeezijde van de spuisluis in de Brouwersdam (Grevelingen). Voor deze locaties geldt dat hier vanuit veiligheidsoverwegingen niet gevist mag worden.


Visserijzone; geen beperkingen voor de sportvisserij

Met de visserijzone wordt de Noordzee langs de Nederlandse kust aangeduid, aansluitend op de kustwateren. In de visserijzone heb je voor het vissen met hengels geen vergunning nodig. Daarnaast gelden hier geen beperkingen voor het aantal hengels en aantal haken. Op het kaartje is te zien dat het in Zeeland enkel gaat om een deel van de stranden van Walcheren ten noorden en zuiden van Domburg.

Paling, zalm en zeeforel; terugzetten!
Elke paling/aal die met de hengel wordt gevangen in de hierboven genoemde binnenwateren (alle wateren waarvoor hengelsportverenigingen die bij Sportvisserij Zuidwest Nederland zijn aangesloten, vergunningen uitgeven), kustwateren en visserijzone moet direct levend worden teruggezet. Het in het bezit hebben van paling en het voorhanden hebben van ondermaatse vis (zie tabel 1), is een economisch delict! Voor zalm en zeeforel geldt jaarrond een terugzetplicht. Zowel sport- als beroepsvissers dienen na vangst deze vissoorten direct terug te zetten.Pieren spitten; doe het zelf

Met een VISpas, zeeVISpas of wormenspitvergunning mag je zeeaas spitten op de daarvoor aangewezen spitvakken rondom de Ooster- en Westerschelde. Kijk hier voor meer informatie.

Gedragscode Zeehengelsport

De georganiseerde sportvisserij heeft een gedragscode voor de zeehengelsport. In deze gedragscode staat onder andere hoe je respectvol met gevangen vis om moet gaan, dat je je op een milieubewuste manier moet gedragen (afval mee naar huis, zuinig met lood) en dat je rekening dient te houden met andere gebruikers van het water. Download hier de gedragscode.

Controle en handhaving

 Sportvisserij Zuidwest Nederland hecht veel waarde aan naleving van de Visserijwet en zet zich daarom in voor een goede controle van visdocumenten (VISpas). Dit wordt uitgevoerd door zo’n 30 Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) die jaarlijks circa 15.000 controles uitvoeren. Deze BOA’s hebben naast het uitvoeren van controles ook een rol als ‘gastheer’ van onze wateren. Verder voeren de BOA’s – veelal in samenwerking met de NVWA en KLPD – acties uit om visstroperij tegen te gaan. Wanneer je het vermoeden hebt van visstroperij kan je tijdens kantooruren contact opnemen met Sportvisserij Zuidwest Nederland (0162 - 68 72 60) of vul het contactformulier hier in. Wanneer je een urgente melding hebt buiten kantooruren, kan je bellen met het landelijke meldpunt visstroperij van de NVWA (0800 - 0488, 24 uur per dag).

Kijk hier voor meer informatie over de zoute wet- en regelgeving.

Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.