Zorgen over beroepsvisserij in het benedenrivierengebied

0 4666
09 apr

De afgelopen maanden hebben wij veel meldingen gekregen van sportvissers over beroepsvissers die met grote netten (z.g. zegens) massaal schubvis vangen in de Amer, de Biesbosch en op het Hollandsch Diep. Sportvissers zijn hierover erg bezorgd en teleurgesteld, vooral ook omdat hun eigen vangsten fors afnemen. Zij snappen niet dat de overheid en Sportvisserij Zuidwest Nederland dit laat gebeuren.

Een groot maatschappelijk belang

Sportvissers uit heel Nederland en het buitenland vissen heel graag in het Benedenrivierengebied, omdat de vangsten hier goed zijn. Het is een topgebied voor roofvis en grote karper. Niet alleen Belgen, Duitsers en Engelsen komen hier vissen, maar ook sportvissers uit Rusland komen hier naar toe. Om bijvoorbeeld onder begeleiding van een visgids meerdere dagen te gaan vissen. Het Benedenrivierengebied is ook steevast het decor van internationale en nationale sportvisserij-evenementen. Het economisch en recreatieve belang van belang van het Benedenrivierengebied mag door niemand onderschat worden.

Duurzame visserij moet op de agenda

Ongelimiteerde beroepsvisserij is voor ons natuurlijk een doorn in het oog, want het belang van honderdduizenden sportvissers in Nederland moet serieus mee gewogen worden. Verder spelen de huidige aalvisverboden waar de beroepsvissers mee te maken hebben ook een rol. Zij zullen zich hierdoor meer gaan richten op schubvis. Ze doen dit dan op basis van schriftelijke toestemmingen die de overheid hen geeft, resp. welke zij Sportvisserij Zuidwest Nederland verplicht deze uit te geven. Bovendien zonder zeggenschap. Doordat in geen van deze toestemmingen een quotum is opgenomen, kunnen beroepsvissers in principe zoveel vis onttrekken als ze zelf willen. Het gevaar bestaat, dat zij vervolgens meer vis vangen dan verantwoord is en dat daardoor de visstand gaat afnemen en dat sportvissers daardoor steeds minder gaan vangen. Op het IJsselmeer is dit namelijk ook gebeurd.

Wij vinden dat de overheid daarom moet ingrijpen, maar tot nu toe doet de overheid dat nauwelijks. De overheid heeft de teugels voor het benedenrivieren gebied weer laten vieren, nadat er eindelijk een eerste visplan was opgesteld. Dit visplan was nog verre van volmaakt, maar was, vooral door onze inzet, wel een belangrijke stap in de richting van meer duurzaamheid. De plicht om te werken aan het visplan is inmiddels weer van tafel in afwachting van nieuw overheidsbeleid. Hopelijk trekt de overheid lering uit de situatie op het IJsselmeer, waar nu wel een goed plan ligt om de visserij duurzaam te maken.

Rechtzaak

We volgen de ontwikkelingen in het benedenrivierengebied vooral de laatste jaren met grote zorg, temeer daar wij moeten vaststellen dat mede door het alsmaar voedselarmer worden van het oppervlaktewater de biomassa afneemt. Het ontbreekt ons echter vaak aan instrumenten om in te grijpen. Maar wanneer de mogelijkheid zich aandient dan nemen we actie. We hebben dan ook onlangs bij de bestuursrechter een zaak gestart tegen de uitgifte van een (ongelimiteerde) schriftelijke toestemming voor zegenvisserij op het Haringvliet. Deze zaak hebben we verloren, omdat de bestuursrechter van mening was dat het aangekaarte geschil thuishoort bij de civiele rechter. De voorbereidingen daartoe worden inmiddels genomen. Ondertussen blijven we samen met Sportvisserij Nederland via landelijk overleg aandacht vragen voor de problemen. We zijn dan ook zeer benieuwd naar het uiteindelijke besluit van de Minister van Economische Zaken over de visserij op het IJsselmeer. Wanneer daar wezenlijke maatregelen genomen worden ten behoeve van de visstand, zullen we direct vragen die ook in het Benedenrivierengebied te gaan toepassen.

Visstandonderzoek

Overigens bleek uit het visstandonderzoek dat is uitgevoerd in het najaar/winter van 2012 dat de vis-biomassa in het Benedenrivierengebied weliswaar laag is, maar dat de opbouw – uitgedrukt in de lengte-frequentieverdeling wel vrij goed is. Maatse snoekbaars was gewoon aanwezig en hieruit blijkt gelukkig dat er op dat moment (nog) geen sprake van overbevissing was. Dat het echter gemakkelijk ook mis kan gaan blijkt uit de situatie van het IJsselmeer, waar de visstand mede door overbevissing dramatisch is teruggelopen. Let wel, wij zijn niet tegen beroepsvisserij, maar we zijn wel vóór planmatige duurzame visserij, waarin het maatschappelijk belang van de sportvisserij, zowel economisch als recreatief, een volwaardige plaats heeft. De resultaten van het onderzoek vind je hier.

Bedankt voor jullie meldingen

Tot slot willen we aan alle sportvissers vragen om eventuele misstanden aan ons te melden, zodat we er weet van hebben, uitleg kunnen geven en – indien mogelijk - werk van kunnen maken.

Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.