WATER NATUURLIJK MAAKT BRABANTSE LIJSTTREKKERS BEKEND

0 2579
26 aug

Water Natuurlijk heeft voor alle drie de waterschappen in Noord-Brabant een enthousiaste lijsttrekker in de startblokken staan. Zij gaan de campagnes aanvoeren die Water Natuurlijk gaat voeren om zoveel mogelijk stemmen te winnen bij de verkiezingen voor de besturen van de waterschappen in november. De lijsttrekkers zijn: Paul van Poppel uit Vught voor Waterschap De Dommel, Ernest de Groot uit Uden voor Waterschap Aa en Maas en Nol Verdaasdonk uit Breda voor Waterschap Brabantse Delta.

Paul van Poppel (63) uit Vught is voormalig directeur van de Brabantse Milieufederatie. Hij vervult op dit moment bestuursfuncties bij maatschappelijke organisaties, onder andere vice-voorzitter van de Federatie Noord-Brabants Monumentenoverleg, een organisatie die zich bezig houdt met het Brabants cultureel erfgoed. Tevens is hij lid van de nieuwe Provinciale Omgevingscommissie.
Ernest de Groot (44) uit Uden is voormalig wethouder van de gemeente Uden en nu dagelijks bestuurslid bij waterschap Aa en Maas en tevens loco-dijkgraaf. Hij is ook lid van de Raad van Advies van het Consulentschap Natuur en Milieu Educatie en van het bestuur van Brabants Landschap. Hij is senior adviseur Ruimtelijke ordening, Landschap en Stedenbouw bij een adviesbureau.
Nol Verdaasdonk (56) uit Breda is tien jaar lid geweest van het bestuur van Waterschap Brabantse Delta, daarvoor Hoogheemraadschap West-Brabant. Hij heeft veel ervaring opgedaan in de landinrichtingscommissie Ulvenhout/Galder, waarvan hij sinds elf jaar vice-voorzitter is. Daarnaast vertegenwoordigt hij natuur en landschap in de reconstructiecommissie de Baronie.


Water Natuurlijk is een politiek onafhankelijke groepering die campagne gaat voeren om met steun van natuur-, milieu-, watersport- en recreatieorganisaties zoveel mogelijk zetels binnen te halen bij de waterschapsverkiezingen. Landelijk staat er een brede coalitie van organisaties achter Water Natuurlijk. Tot de organisaties die Water Natuurlijk in Noord-Brabant steunen behoren de Brabantse Milieufederatie, Natuurmonumenten, Brabants Landschap, Brabants Partikulier Grondbezit, IVN Consulentschap, Federatie van hengelsportverenigingen Zuidwest Nederland, Brabantse afdeling van Onderwatersport- en Kanobond, Brabants Heem en een groot aantal lokale organisaties.

Water Natuurlijk gaat niet alleen voor gezond, veilig, schoon en betaalbaar water, maar ook voor natuurlijk en recreatief water voor de burger. Water Natuurlijk in Brabant wil bijvoorbeeld de beroemde Brabantse beken weer zichtbaar maken in het landschap. De burger moet weer stekelbaarsjes kunnen vangen, kunnen zwemmen etc. kortom meer kunnen genieten van het water.

Water Natuurlijk is ontstaan om naast de belangen van landbouw en industrie, ook de burger meer stem te geven in het bestuur van het waterschap. Natuurlijk en recreatief water is namelijk ook van belang als woon-, werk- en leefomgeving voor de burger. De afgelopen jaren zijn de natuur- en milieuorganisaties erin geslaagd groene bestuurders verkozen te krijgen in de waterschapsbesturen. Op die weg wil Water Natuurlijk voort, nu óók met steun van watersport- en recreatieorganisaties en organisaties die opkomen voor bos, natuur, landschap en cultuurhistorie.
Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.