VISSEN RINGVAART AALSMEER-HALFWEG NIET GESCHIKT VOOR CONSUMPTIE!

0 4418
30 okt

Hoogheemraadschap Rijnland waarschuwt vissers op de ringvaart tussen Aalsmeer en Halfweg uit voorzorg geen ter plaatse gevangen vis te eten.

Als nazorgmaatregel van een incident op Schiphol-Oost afgelopen zomer, heeft het hoogheemraadschap van Rijnland recentelijk de waterkwaliteit, waterbodem en een aantal vissen in de ringvaart laten onderzoeken. Dit onderzoek toont aan dat de kwaliteit van het water en de waterbodem geringe vervuiling vertonen. De onderzochte vissen bevatten echter een aanmerkelijk hogere concentratie PFOS (perfluorooctaansulfonaat) dan voor het incident. PFOS is een stof die in hoge concentraties schadelijk kan zijn voor het milieu. De Voedsel & Waren Autoriteit beoordeelt momenteel, op verzoek van het hoogheemraadschap, de mogelijke risico’s van de hoge concentratie. De resultaten hiervan worden eind volgende week verwacht. Tot die tijd adviseert het hoogheemraadschap van Rijnland om geen vis uit de ringvaart (vanaf Aalsmeer tot Halfweg) te consumeren.

Naar aanleiding van de onderzoeken heeft het Hoogheemraadschap afgelopen woensdag overleg gepleegd met de VBC Rijnlands Boezem en het bestuur van de binnenvisvereniging Aalsmeer. Deze delegatie is voortgekomen uit de visrechtensituatie ter plaatse. Tijdens dit overleg is naar voren gekomen dat ook buiten het voornoemde gebied mogelijk vis gevangen zal worden die afkomstig is uit het betreffende gebied, hierdoor is het in een ruimere cirkel dan door het Hoogheemraadschap genoemd, raadzaam om geen gevangen vis te consumeren.

Achtergrond
Op Schiphol-Oost is afgelopen zomer in een hangar van de KLM spontaan een sprinklerinstallatie afgegaan. Hierbij kwam veel blusschuim vrij. Dit blusschuim bevatte PFOS. Het met PFOS vervuilde water is grotendeels opgevangen in bassins en voor een deel in sterk verdunde concentratie in de ringvaart geloosd. De toegestane concentraties hiervoor zijn destijds berekend door de Waterdienst (Rijksdienst voor water). Het betreft de ringvaart vanaf Aalsmeer richting Noordzee. De ringvaart werd om die reden de gehele zomer extra doorgespoeld met water. De vervuilende stof gedraagt zich als PCB's en hoopt zich dus op in de vis. De monsters die eind september zijn genomen bevatten hoge concentraties in aal, snoek en baars. De andere vissoorten bevatten waarschijnlijk ook hoge concentraties maar die soorten zijn bij de bemonstering niet gevangen en dus ook niet onderzocht. Logischerwijs is het derhalve raadzaam om ook andere soorten niet te consumeren. 

Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.