Een goede visstand meest belangrijke thema voor Zuidwest Nederland!

0 2964
15 feb

Tijdens zes werkplanbijeenkomsten heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland geïnventariseerd wat er in onze regio speelt. Alle hengelsportverenigingen waren uitgenodigd om hun wensen en problemen kenbaar te maken. De resultaten van deze bijeenkomsten zijn samengevoegd, zodat Sportvisserij Zuidwest Nederland nu een goed beeld heeft van de koers die zij de komende jaren wil volgen!

Het thema dat volgens onze leden de meeste aandacht verdient, is de visstand. De vangsten nemen sterk af! Dit geldt zowel voor het zoete als het zoute. Genoemde oorzaken zijn met name de aalscholvers, maar ook de beroepsvisserij wordt als oorzaak genoemd. Daarnaast vormt ook de waterkwaliteit een belangrijk aandachtspunt.

Het visplan wordt vooral gezien als middel om sturing te geven aan een duurzaam visstandbeheer, waarbij voldoende vis gevangen kan worden.

 

Het thema “het behouden en verkrijgen van het recht om in zoveel mogelijk wateren te kunnen vissen” is nipt als tweede geëindigd: de sportvisser wil graag in zoveel mogelijk wateren kunnen vissen en wil daarom zoveel mogelijk wateren op de landelijke (of regionale) lijst. Gemeenten blijken soms een geheel eigen koers te volgen als het om visrecht gaat: soms verhuren ze het visrecht niet of ze geven zelf toestemmingen uit. Het is beter om dit via hengelsportverenigingen dan wel Sportvisserij Zuidwest Nederland doen. Als sector geven we namelijk niet alleen toestemmingen uit, maar zorgen we ook voor voorlichting, handhaving en een aantrekkelijke visstand.

Tenslotte blijkt dat in natuurgebieden de verhuur van visrecht/looprecht onder druk staat. De natuurbeherende instantie en/of overheid lijkt van mening dat de sportvisserij verstorend is voor de natuur. Sportvisserij is echter een rustige vorm van natuurbeleving die prima ingepast kan worden in natuurgebieden!

 

De bereikbaarheid van de viswateren is in de middenmoot geëindigd, als derde dus. De genoemde problemen en wensen binnen dit thema zijn zeer divers. Opvallend is dat de bereikbaarheid van de grote rivieren meermalen als probleem is genoemd. Dit heeft ondermeer te maken met de natuurgebieden die hier gecreëerd worden. Een belangrijk aandachtspunt dus! Verder wordt meermalen aandacht gevraagd voor ouderen en mindervaliden voor zowel het zoete als het zoute.

 

Het thema “zichtbaarheid en imago  is minder belangrijk dan de voorgaande thema’s, maar toch zijn ook hier belangrijke conclusies te trekken: Sportvisserij Zuidwest Nederland is volgens onze leden onvoldoende zichtbaar en het advies luidt dan ook: zoek de publiciteit!

Daarbij moeten we ons bewust zijn van ons imago. Als sector hebben we de maatschappelijke verantwoordelijkheid om zorgvuldig met onze leefomgeving om te gaan. Dit houdt enerzijds in dat we de waterkant schoon moeten houden en anderzijds dat we de samenwerking met andere maatschappelijke partijen, zoals het Wereld Natuur Fonds en waterschappen, nog meer moeten versterken.

 

Het minst belangrijk vonden onze leden de ondersteuning die wij aan de hengelsportverenigingen bieden. Toch valt ook hier veel winst te behalen. Sommige verenigingen zijn er namelijk niet bekend mee dat we hen kunnen ondersteunen, terwijl dit een van de belangrijkste taken is (..). Dat moeten we de komende tijd dus beter communiceren!

Met name bij lastige overheden willen de verenigingen graag ondersteuning vanuit Sportvisserij Zuidwest Nederland. Als regionale koepel bieden wij de hengelsportverenigingen onze expertise, ervaring en tijd aan.

 

Het vervolg:

De komende periode wordt het conceptwerkplan verder uitgewerkt, waarbij uiteraard gebruik wordt gemaakt van de resultaten van de werkplanbijeenkomsten. In het bijgevoegde bestand vindt u de ruwe resultaten van de 6 werkplanbijeenkomsten.

 

In maart verschijnt het eerste conceptwerkplan, dat toegestuurd zal worden aan het lezerspanel. Iedereen die een bijdrage aan de werkplanbijeenkomsten heeft gegeven, wil ik nogmaals hartelijk bedanken!!

 

Wim de Vries,

Directeur

Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.