Sportvisserij in beeld door zienswijzen waterbeheerplannen

0 2665
07 apr

Water- en hoogheemraadschappen zijn het afgelopen jaar druk geweest met het opstellen van waterbeheerplannen voor de periode tot 2015. Deze plannen vormen het beleidskader voor de regionale waterbeheertaken, waarin met name de doelstellingen voor waterkwantiteit en waterkwaliteit worden behandeld. Deze plannen hebben een directe relatie met het sportvisserijbelang en daarom heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland op alle waterbeheerplannen gereageerd en over het algemeen met succes!

Middels deze zienswijzen heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland zich ingezet om zowel een goede visstand als goede sportvisserijomstandigheden te behouden en verkrijgen voor haar leden.

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen door Sportvisserij Zuidwest Nederland, zijn bij de meeste water- en hoogheemraadschap wijzigingen in het waterbeheerplan doorgevoerd. Daarnaast is de sportvisserij opnieuw duidelijk in beeld gebracht bij water- en hoogheemraadschappen, waardoor ook in de toekomst een goede samenwerking wordt verwacht!

Planvorming

De door Sportvisserij Zuidwest Nederland ingediende zienswijzen hebben ertoe geleid dat de sportvisserij nadrukkelijk op de agenda staat van de waterbeheerders. De sportvisserij zal bij kwesties als vismigratie, visstandbeheer, aanleg van natuurlijke oevers en baggeren (ook) in de toekomst  actief betrokken worden bij de planvorming. Zo kunnen de wensen van de sportvisserij  in een vroeg stadium besproken worden als het gaat om bijvoorbeeld de bereikbaarheid en bevisbaarheid bij de aanleg van natuurlijke oevers.

Sportvisserij is recreatief medegebruik

Ook staan water- en hoogheemraadschappen positief tegenover de sportvissers als recreatief medegebruikers van hun wateren en is men zowel op federatief (Sportvisserij Zuidwest Nederland) als lokaal (hengelsportverenigingen) niveau uit op samenwerking. Het is belangrijk dat we als sportvisserijsector blijvend aandacht vragen voor deze rol. Dit kan bijvoorbeeld prima in VBC-verband!

Actief Biologisch Beheer

Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft in haar zienswijzen nadrukkelijk kenbaar gemaakt dat het wegvangen van (bodemwoelende) vis om de waterkwaliteit te verbeteren (=Actief Biologisch Beheer) onaanvaardbaar is voor de sportvisserij. Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft nadrukkelijk aangegeven dat vissen niet de oorzaak zijn van het probleem (“troebel water”), maar juist het gevolg. Water- en hoogheemraadschappen zouden zich moeten richten op de oorzaak, namelijk de hoge voedselrijkdom van het water en waterbodem. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door het aanleggen van natuurlijke oevers en het baggeren van wateren.
De water- en hoogheemraadschappen geven aan onze zienswijze te begrijpen, maar sluiten (nog) niet uit dat Actief Biologisch Beheer in de toekomst uitgevoerd kan gaan worden. Dit wordt door de sportvisserij ten zeerste betreurd en Sportvisserij Zuidwest Nederland zal er dan ook alles aan doen om dit tegen te gaan. Inspanningen vanuit de sportvisserij hebben er inmiddels voor gezorgd dat Waterschap Rivierenland en Hoogheemraadschap van Delfland het ruimen van vis in verschillende wateren hebben afgeblazen!

Lees hier meer over Actief Biologisch Beheer

In deze bijlage treft u een overzicht aan per water- en hoogheemraadschap op de belangrijkste (gewijzigde) punten met betrekking tot de sportvisserij.

Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.