Zomersterfte van vis door warmte en onweer

0 4084
14 jul

Het warme zomerweer heeft in combinatie met hevige onweersbuien in verschillende wateren geleid tot vissterfte. De omvang hiervan verschilt per water, maar is plaatselijk aanzienlijk en heeft geleid tot de dood van duizenden vissen. Sportvisserij Zuidwest Nederland doet daarom samen met Sportvisserij Nederland een dringende oproep aan gemeenten en waterschappen om waar nodig in actie te komen.

Zomersterfte treedt vooral op in kleine(re), bijvoorbeeld afgesloten ondiepe wateren. De oorzaak van deze sterftes is vaak de hoge watertemperatuur in combinatie met een dikke baggerlaag en weelderige plantengroei. Onder deze omstandigheden leidt de hoge afbraaksnelheid van organische stoffen door bacteriën en de hoge zuurstofopname door planten tot een hoog verbruik van zuurstof. Aangezien 's nachts geen zuurstof geproduceerd wordt door waterplanten, terwijl de opname van zuurstof wel door gaat, is de zuurstofconcentratie van een water in de vroege ochtend op zijn laagst. Dit is dan ook de periode waarin meestal het zuurstoftekort voor  vissen optreedt.

Zomersterfte treedt ook op in wateren waarin door hevige regenval in korte tijd (onweer!) riooloverstorten in werking treden. Hierdoor kan het zuurstofgehalte in zeer korte tijd sterk afnemen. Door de afbraak van het organisch materiaal dat met zo’n overstort meekomt kunnen ook giftige afbraakproducten zoals ammoniak ontstaan.

Afgelopen week is onder andere vissterfte geconstateerd in de gemeenten Pijnacker-Nootdorp (omgeving Oude Weg), Berkel en Rodenrijs (Meerweg, Leeweg en Anjerdreef), Midden-Delfland (Burgemeester Musquetiersingel, Schipluiden), Breda (ter hoogte van de Tramsingel en in de vijverpartijen langs de David Het Kindtstraat en Zandhovenstraat in de Hoge Vucht ) en Schijndel (Biezenloop vlak bij de Achterdijk). Naast deze wateren waarover door waterschappen op hun websites is gepubliceerd, zijn op vele andere wateren vissen dood gegaan.

Natuurlijk verschijnsel met risico's

Zomersterfte is in principe een natuurlijk verschijnsel, waarbij een deel van de vissen dood gaat. Ten gevolge van achterstallig baggeronderhoud en de genoemde riooloverstorten kunnen echter ernstige situaties voordoen waarbij (nagenoeg) alle vissen doodgaan. Dergelijke vissterftes leiden, afgezien van dierenleed, tot overlast (stank) en vermindering van de sportvisserijmogelijkheden voor de eerstvolgende maanden en soms zelfs jaren.

Sportvissers dienen zelf ook rekening te houden met de lage(re) zuurstofconcentraties van het water. Rek de dril van een vis niet onnodig lang, aangezien de vis bij de hoge watertemperaturen eerder uitgeput kan raken. Ultralicht materiaal is ook niet aan te raden en het is eigenlijk raadzaam om tijdens de heetste zomerdagen de vissen te ontzien en de hengels in de schuur te houden.

Hoe te handelen

Het is van belang om in geval van calmiteiten, zoals vissterfte door riooloverstorten en overige vissterfte door bijvoorbeeld waterschaarste of botulisme direct contact op te nemen met de betreffende waterbeheerder. De waterbeheerder zal zo spoedig mogelijk het water bezoeken, de dode vis ruimen en zoveel mogelijk vis proberen te redden door onder andere noodbeluchters te plaatsen.
Hieronder volgt een lijst met websites en telefoonnummers van de verschillende waterschappen binnen het werkgebied van Sportvisserij Zuidwest Nederland. Klik hier om een overzichtskaart van alle waterschappen te downloaden.

Naast het melden van vissterfte aan de waterbeheerder, vragen wij u om ook uw hengelsportvereniging en Sportvisserij Zuidwest Nederland (info@sportvisserijbelangen.nl / 0162 - 68 72 60) te informeren. Hengelsportverenigingen kunnen met vrijwilligers de waterbeheerder een helpende hand toereiken en zo de vissterfte tot het minimum beperken.

Waterschappen en calamiteitennummers

Hoogheemraadschap van Rijnland: tijdens kantooruren 071 - 306 35 35, buiten kantoortijden 071 - 306 30 63;
Hoogheemraadschap van Delfland: 015 - 270 18 88;
Hoogheemraadschap van Schieland & Krimpenerwaard: tijdens kantooruren 010 - 453 73 56, buiten kantoortijden 010 - 453 72 00;
Waterschap Rivierenland: 0344 - 64 94 10;
Waterschap Hollandse Delta: 0900 - 200 50 05;
Waterschap Zeeuwse Eilanden:  0118 - 62 10 00;
Waterschap Zeeuws-Vlaanderen: 088 -246 11 12;
Waterschap Brabantse Delta: 06 - 52 39 80 94;
Waterschap De Dommel: 0411 - 61 86 18;
Waterschap Aa en Maas: 073 - 615 66 66.

Voorkomen beter dan genezen
Voorkomen van vissterfte is uiteraard beter dan genezen. Zomersterfte kan structureel worden tegengegaan door regelmatig te baggeren en eventueel aanwezige lozingen en riooloverstorten te saneren. Sportvisserij Zuidwest Nederland zet zich in om deze zaken hoog op de agenda te zetten bij waterbeheerders en zoekt in visstandbeheercommissies (VBC's) naar structurele oplossingen voor deze massale vissterfte. Helaas is vissterfte door riooloverstorten na hevige regenval in de meeste gevallen nooit volledig te voorkomen, aangezien het overmacht betreft door beperkte capaciteit van bestaande riolen.

--> Meer informatie over zomersterfte kunt u vinden op de verenigingsservice (HSVservice.nl) van Sportvisserij Nederland

 

 

 

Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.