Visplannen Rijkswateren, negatief advies voor Volkerak-Zoommeer en Zandmaas

0 2613
23 dec

In de tweede helft van 2010 is door ons hard gewerkt aan het opstellen van visplannen voor rijkswateren. De uitoefening van visserij kan vanaf 1 januari 2011 namelijk alleen nog plaatsvinden op basis van een goedgekeurd visplan.

Goedkeuring gebeurt door het ministerie van EL&I (voorheen LNV) en haar besluit wordt mede gebaseerd op het advies van de waterbeheerder. Voor rijkswateren is dit uiteraard Rijkswaterstaat. Het ministerie laat dit advies zwaar mee wegen in haar besluit. Inmiddels heeft Rijkswaterstaat advies gegeven over de vijf visplannen die door Sportvisserij Zuidwest Nederland zijn ingediend.
De visplannen voor het Grevelingenmeer, het Veerse Meer en de Zandmaas hebben een positief advies gekregen. Wel wordt geadviseerd om de controle en sanctionering in de komende pariode concreter te maken. Ook moeten onttrekkingen inzichtelijker gemaakt worden.

Over het visplan Aa en Maas is een negatief advies afgegeven door Rijkswaterstaat op basis van de onderhoudsuitzettingen van karper. Er ontbreekt informatie over de hoeveelheid uit te zetten karper en over het aanwezige karperbestand. Sportvisserij Zuidwest Nederland zal samen met andere hengelsportorganisatie dit onderdeel aanvullen, zodat wel een positief advies gegeven kan worden door Rijkswaterstaat.

Het visplan voor het Volkerak-Zoommeer heeft een negatief advies gekregen, omdat de maximale hoeveelheid te ontrekken brasem door de beroepsvisserij te laag is (..) ! De achtergrond hiervan is, dat Rijkswaterstaat proeven met actief biologisch beheer wil uitvoeren. Voor de sport- en beroepsvisserij is dit onbespreekbaar en wel om twee redenen:
• met actief biologisch beheer wordt het gevolg aangepakt in plaats van de oorzaak. Het Volkerak-Zoommeer is een voedselrijk meer, waar van nature een hoge brasembezetting bij hoort. Bovendien is een autonome ontwikkeling waarneembaar naar helderder water en minder blauwalg en dat is wat Rijkswaterstaat wil;
• er wordt door Rijkswaterstaat onvoldoende rekening gehouden met het belang van de sport- en beroepsvisserij.
Via een brief namens de sport- en beroepsvisserij is de staatssecretaris verzocht om het advies van Rijkswaterstaat resoluut naast zich neer te leggen. Wordt vervolgd!

Voor het Benedenrivierengebied is nog geen voltallige VBC actief en daarom is nog geen visplan opgesteld. De onafhankelijke voorzitter van de VBC heeft zeer recent de staatssecretaris een brief verstuurd met het verzoek om maatregelen te nemen tegen de beroepsvisser, die nog steeds weigert om medewerking te verlenen aan de VBC. Sportvisserij Zuidwest Nederland hoopt in 2011 eindelijk constructief aan de slag te kunnen gaan met het visplan voor het Benedenrivierengebied.
Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.