Landelijke controledagen 2015

0 2771
28 mei

Juni is traditioneel de maand dat sportvissend Nederland weer massaal naar de waterkant trekt. In deze periode wordt er ook extra gecontroleerd op de visserijregels en in het bijzonder op het bezit van de juiste visdocumenten (de VISpas met de daarbij behorende Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren) en naleving van de visserijregels.

Dit jaar wordt door de georganiseerde hengelsport een landelijke controleactie georganiseerd in het weekend van 19, 20 en 21 juni 2015. Alle sportvisserijfederaties nemen deel en ook Sportvisserij Zuidwest Nederland zal dit weekend alle BOA’s inzetten. Ook zullen opsporingsambtenaren van samenwerkings- verbanden als politie en natuurnetwerken meewerken. In het bijzonder de grote federatieve wateren zullen door hen extra en intensief worden gecontroleerd.

Samenwerking met hengelsportverenigingen

Om de samenwerking met en de krachten van de georganiseerde hengelport te bundelen, nodigen wij hengelsportverenigingen uit om met de gecertificeerde controleurs sportvisserij van hengelsportverenigingen deel te nemen aan deze Landelijke Controledagen. De bijdrage van hengelsportverenigingen bestaan uit het uitvoeren van extra controles op deze dagen op verenigingswateren.

De landelijke dagen hebben als uitgangspunt dat deze dagen vooraf worden aangekondigd in de landelijke-, regionale- en lokale media. De insteek is preventieve controle en dat gecontroleerde sportvissers de controle als positief ervaren. Naast de controle op het bezit van de VISpas en de naleving van de voorwaarden, staat vooral de rol van de controleur als ambassadeur/voorlichter van de georganiseerde hengelsport en daarmee van jouw vereniging centraal. Kern hierbij is behoud van leden, ledenwerving en het functioneren van de hengelsportvereniging als basis voor de georganiseerde sportvisserij.

Het is voor de berichtgeving in de media, analyse van de resultaten, het succes van de controledagen (hoeveel gecontroleerd, welke overtredingen), maar ook voor het inventariseren van verbeterpunten voor 2016, belangrijk dat de controlegegevens worden geregistreerd in het Registratiesysteem voor Controleurs Sportvisserij (RCS).

Meedoen?

Indien hengelsportverenigingen willen deelnemen en ook willen bijdragen aan het succes van de Landelijke controledagen, dan kunnen verenigingen zich aanmelden bij de Teamleider Controle & Handhaving van Sportvisserij Zuidwest Nederland: Rian de Jong.

Vermeld hierbij de volgende informatie: naam van de vereniging, welke dagen en welke wateren en met hoeveel controleurs wordt gecontroleerd. Ook kan worden aangegeven of er behoefte is aan ondersteuning door BOA’s van Sportvisserij Zuidwest Nederland.

Wij hopen op een zo groot mogelijke deelname van hengelsportverenigingen.

Lees hier meer over controle en handhaving
Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.