Zomersterfte, wat te doen?

0 4825
11 jun

Het warme zomerweer kan er voor zorgen dat in sommige wateren vissterfte ontstaat. Vooral grote vissen drijven dood aan het wateroppervlak of happen naar lucht. Wat is er aan de hand? Zomersterfte is een natuurlijk verschijnsel en komt door de extreme watertemperatuur en daarmee een gebrek aan zuurstof. In dit artikel wordt uitgelegd wat zomersterfte inhoudt, hoe gehandeld dient te worden in geval van plotselinge vissterfte en hoe een herhaling van vissterfte voorkomen/beperkt kan worden.

Zomersterfte treedt vooral op in kleine(re), bijvoorbeeld afgesloten ondiepe wateren. De oorzaak van deze sterftes is vaak de hoge watertemperatuur in combinatie met een dikke baggerlaag en weelderige plantengroei. Onder deze omstandigheden is de afbraaksnelheid van organische stoffen door bacteriën hoog, net zoals de zuurstofopname van planten. Dit hoge zuurstofgebruik en de minder oplosbaarheid van zuurstof in warmer water zorgt ervoor dat er maar weinig zuurstof over blijft voor vissen. Aangezien 's nachts geen zuurstof geproduceerd wordt door waterplanten, terwijl de opname van zuurstof wel doorgaat, is de zuurstofconcentratie van een water in de vroege ochtend op zijn laagst. Dit is dan ook de periode waarin meestal het zuurstoftekort voor vissen optreedt.
Zomersterfte treedt ook op in wateren waarin door hevige regenval in korte tijd (onweer!) riooloverstorten in werking treden. Hierdoor kan het zuurstofgehalte in zeer korte tijd sterk afnemen. Door de afbraak van het organisch materiaal dat met zo’n overstort meekomt kunnen ook giftige afbraakproducten zoals ammoniak ontstaan.

Natuurlijk verschijnsel met risico’s

Zomersterfte is in principe een natuurlijk verschijnsel, waarbij een deel van de vissen dood gaat. Ten gevolge van achterstallig baggeronderhoud en de genoemde riooloverstorten, kunnen echter ernstige situaties voordoen waarbij (nagenoeg) alle vissen doodgaan. Dergelijke vissterftes leiden, afgezien van dierenleed, tot overlast (stank) en vermindering van de sportvisserijmogelijkheden voor de eerstvolgende maanden en soms zelfs jaren.
Sportvissers dienen zelf ook rekening te houden met de lage(re) zuurstofconcentraties van het water. Rek de dril van een vis niet onnodig lang, aangezien de vis bij de hoge watertemperaturen eerder uitgeput kan raken. Ultralicht materiaal is ook niet aan te raden en het is eigenlijk raadzaam om tijdens de heetste zomerdagen de vissen te ontzien en de hengels in de schuur te houden.

Hoe te handelen

Het is van belang om in geval van calamiteiten, zoals vissterfte door riooloverstorten en overige vissterfte door bijvoorbeeld waterschaarste of botulisme, direct contact op te nemen met de betreffende waterbeheerder. De waterbeheerder zal zo spoedig mogelijk het water bezoeken, de dode vis ruimen en zoveel mogelijk vis proberen te redden door onder andere noodbeluchters te plaatsen.
Naast het melden van vissterfte aan de waterbeheerder, vragen wij je om ook jouw hengelsportvereniging en Sportvisserij Zuidwest Nederland (0162 - 68 72 60) te informeren. Hengelsportverenigingen kunnen met vrijwilligers de waterbeheerder een helpende hand toereiken en zo de vissterfte tot een minimum beperken.

Waterschappen en calamiteitennummers

 Hoogheemraadschap van Delfland 015 - 2608108
 Hoogheemraadschap van Rijnland 071 - 3063535 
 Hoogheemraadschap van Schieland & Krimpenerwaard 010 - 4537356 
 Waterschap Aa en Maas 088 - 178800
 Waterschap Brabantse Delta 076 - 5641000 
 Waterschap De Dommel 0411 - 618618 
 Waterschap Hollandse Delta 088 - 9743000
 Waterschap Rivierenland 0344 - 649090 
 Waterschap Scheldestromen 088 - 2461000 en buiten kantooruren 088 - 2461112 

Voorkomen beter dan genezen

Voorkomen van vissterfte is uiteraard beter dan genezen. Zomersterfte kan structureel worden tegengegaan door regelmatig te baggeren en eventueel aanwezige lozingen en riooloverstorten te saneren. Sportvisserij Zuidwest Nederland zet zich in om deze zaken hoog op de agenda te zetten bij waterbeheerders en zoekt in visstandbeheercommissies (VBC's) naar structurele oplossingen voor deze massale vissterfte. Helaas is vissterfte door riooloverstorten na hevige regenval in de meeste gevallen nooit volledig te voorkomen, aangezien het overmacht betreft door beperkte capaciteit van bestaande riolen.

Lees hier meer over vissterfte.

Zuurstofmeter te leen

Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft enkele zuurstofmeters aangeschaft die geleend kunnen worden door aangesloten verenigingen. Verenigingen kunnen deze zuurstofmeters gebruiken om bij mogelijke problemen met de zuurstofhuishouding van een viswater, het zuurstofgehalte gedurende een bepaalde periode nauwkeurig te meten. Verenigingen die hier gebruik van willen maken, kunnen contact opnemen met Sportvisserij Zuidwest Nederland.
Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.