Breuk afvalwaterpersleiding in Oudenbosch

0 2447
24 jun

Maandagmiddag 22 juni 2015 is bij werkzaamheden voor de aanleg van de rondweg bij Oudenbosch een lek ontstaan in de afvalwaterpersleiding (AWP) nabij sportpark Albano. Het waterschap is momenteel bezig met de reparatie van de breuk. Woensdagavond 24 juni kan de leiding naar verwachting weer in gebruik worden genomen.

Loco dijkgraaf Kees Coppens: “Waterschap Brabantse Delta vindt deze situatie erg vervelend en neemt alle mogelijke maatregelen om de overlast te beperken. Toch kunnen ook die maatregelen nog overlast veroorzaken voor de omgeving. Het waterschap vraagt hiervoor begrip en doet er samen met de betrokken gemeenten en andere partners alles aan om de situatie zo snel mogelijk op te lossen.

Uitgangspunt is dat de ongezuiverde lozing zo snel mogelijk ongedaan wordt gemaakt en de overlast zoveel mogelijk beperkt blijft. Het waterschap heeft de AWP stilgelegd in het traject Moerdijk, Halderberge, Rucphen en Etten-Leur. Vanaf Roosendaal functioneert de AWP naar behoren en wordt het afvalwater afgevoerd naar de rioolwaterzuivering Bath.

Kans op stankoverlast

Door het stilleggen van dat traject stroomt in de vier gemeenten afvalwater uit het gemeentelijk riool op daarvoor bedoelde plekken in oppervlaktewater. Dit zijn zogenaamde overstorten. Hierdoor kan stankoverlast ontstaan. Om overlast in Langeweg, Zevenbergen en Klundert te voorkomen, wordt afvalwater op dit moment via industrieterrein Moerdijk geloosd op het Hollands Diep.

Advies waterschap

Om schade zoveel mogelijk te beperken zet het waterschap tankwagens in om afvalwater bij sommige overstorten op te zuigen en af te voeren. Omdat het water dat vrijkomt bij overstorten schadelijk kan zijn voor mens en dier, adviseert het waterschap in principe tot donderdag 25 juni 0.00 uur contact met dit water te vermijden. 

Controle op waterkwaliteit

Het waterschap neemt monsters van het oppervlaktewater waarin afvalwater is terechtgekomen om de kwaliteit van dat water te meten en te monitoren. Er is nauw overleg met de betrokken gemeenten over eventuele gevolgen voor de omgeving. De oorzaak van de breuk wordt nog onderzocht.

Meer informatie

De meest actuele informatie vind je op www.brabantsedelta.nl of de website van jouw gemeente. Heb je vragen over de maatregelen of wil je iets melden? Neem dan contact op met het waterschap via telefoonnummer 076 564 10 00. 

Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.