Brouwerssluis, (g)een peil op te trekken?

0 17798
25 jun

De maanden april tot en met juli zijn dé maanden om op haring te vissen op het Grevelingenmeer. Zowel vanaf de charterschepen als vanaf de Brouwersdam is dit de periode waarop leuke aantallen haring gevangen kunnen worden. In het water wat van Noordzee naar Grevelingenmeer en vice versa stroomt, jaagt de haring er lustig op los en is deze vissoort eenvoudig te foppen. Van heinde en verre reizen sportvissers af naar zo ongeveer het noordelijkste stukje van Zeeland, iedereen staat te popelen om te gaan vissen en juist dan… blijkt de Brouwerssluis dicht te staan! Een teleurstelling voor iedereen die op haring wil vissen. Het lijkt wel alsof de overheden het erom doen! Sportvisserij Zuidwest Nederland krijgt hier regelmatig vragen en opmerkingen over en heeft Rijkswaterstaat gevraagd om de werking van de Brouwerssluis uit de doeken te doen.

Peilbeheer – normale situatie

Rijkswaterstaat streeft naar een maximale wateruitwisseling tussen Grevelingenmeer en Noordzee en een zo natuurlijk mogelijke peilfluctuatie door het jaar heen. Hieruit komt voort dat de Brouwerssluis zo veel mogelijk open staat. Het peil op het Grevelingenmeer mag variëren tussen NAP -0,10 m en NAP -0,30 m, gemeten bij de meetpaal nabij Bommenede (midden van het Grevelingenmeer). Dit streefpeil van NAP -0,20 m (+/- 10 cm) is officieel vastgesteld in een peilbesluit van januari 2013. Aangezien het gemiddelde peil van de Noordzee uiteraard NAP is, zal – onder gemiddelde omstandigheden – regelmatig de Brouwerssluis dichtgezet moeten worden om te voorkomen dat het waterpeil op het Grevelingenmeer stijgt. Gemiddelde dagen kennen we echter niet in Nederland om die reden wordt de Brouwerssluis automatisch bediend aan de hand van water- en weergegevens en een bijbehorend rekenmodel. Elk half uur wordt met de meest actuele gegevens berekend of de Brouwerssluis gewoon open blijft of wellicht toch dicht gezet dient te worden. Verderop is te lezen hoe je hier als sportvisser gebruik van kan maken.

Peilbeheer – broedseizoen en “knijpen” van de sluis

Van april t/m juni is de peilvariatie echter enkele centimeters geringer. Het streefpeil is dan NAP -0,26 m (+/- 3 cm). Dit wordt gedaan om tijdens het broedseizoen van o.a. de Strandplevier en de Dwergstern meer broedareaal te creëren in het Grevelingenmeer. Deze tijdelijke aanpassing betekent dat de Brouwerssluis minder lang open staat.

Rijkswaterstaat probeert gebruikers tegemoet te komen door de Brouwerssluis te “knijpen”. Dat wil zeggen dat de schuiven in de sluisopening deels zakken, zodat minder water door de sluis kan. Hierdoor neemt het debiet (de hoeveelheid water die per seconde door de sluis gaat) af, maar neemt de duur van de openstelling toe. In deze periode wordt er dan ook alles aan gedaan om het vissen op haring zo lang als mogelijk plaats te laten vinden.

Peilbeheer – tegengaan verruiging en ontzilting

Het Grevelingenmeer kent waardevolle natuurgebieden met zoutwatervegetatie. Als gevolg van de aanvoer van zoet water door bijvoorbeeld regen kunnen deze gebieden verruigen en ontzilten en zo veranderen in gebieden met vegetatie die kenmerkend is voor zoete natuur. Dit is gezien de doelen die horen bij het Grevelingenmeer niet wenselijk. Daarom wordt tussen september en februari gedurende een drietal perioden het streefpeil van NAP -0,20 cm 4 cm verhoogd (tot NAP -0,16 cm).

Brouwerssluis – geen peil op te trekken?

Voor het open of dicht staan van de Brouwerssluis op langere termijn is dit helaas waar. Echter, Rijkswaterstaat geeft voorspellingen voor de komende vier uur. Vlak voor je vistrip kun je dus wel bekijken of de sluis naar verwachting open staat of niet!
Ga hiervoor naar de zogenaamde Geotool “Waterstand ten opzichte van NAP” van Rijkswaterstaat en volg onderstaande beschrijving:Zoom in op het Grevelingenmeer en klik op de meetpaal van Bommenede 1 (midden in het meer).Je krijgt nu een grafiek met daarin het verloop in waterhoogte (rode lijn) van de afgelopen vijf dagen. Een stijgende of dalende lijn betekent dat er respectievelijk water in of water uit het Grevelingenmeer werd gelaten via de Brouwerssluis en betekent dus dat de sluis open stond. Een horizontale lijn betekent dat de sluis dicht stond. Naast de rode lijn geeft de zwarte lijn de waterhoogte weer die de komende circa vier uur wordt verwacht. In bovenstaand voorbeeld zie je de waterhoogte stijgen, wat betekent dat de Brouwerssluis naar verwachting open staat en dat er water vanuit de Noordzee het Grevelingenmeer in stroomt.

Als je vervolgens op “Tabel” (linksonder) en daarna op “Toon Verwachtingen” klikt, krijg je onderstaand beeld.Hierin zie je de verwachte waterstand in cm beneden NAP. Hierbij geldt dat als de waterstand op- of afloopt de Brouwerssluis naar verwachting open staat.

Vissen op het Grevelingenmeer – regels en voorwaarden

Het Grevelingenmeer behoort tot de binnenwateren en om hier te mogen vissen, heb je een VISpas of zeeVISpas nodig. Nachtvissen is toegestaan, mits je in het bezit bent van een landelijke Nachtvistoestemming. Je mag op het Grevelingenmeer vissen met maximaal twee hengels voorzien van maximaal drie één- twee- of drietandige haken per hengel.

Heb je geen (zee)VISpas, dan kan je in onze webwinkel een dagvergunning aanschaffen. Als je vanaf één van de charterschepen vist, heb je geen vergunning nodig. De schippers hebben namelijk een overeenkomst met Sportvisserij Zuidwest Nederland. Het enige wat je moet doen, is aan boord je gegevens in het logboek van de schipper noteren. Informeer vooraf even bij de schipper of hij in het bezit is van een geldige overeenkomst. 


Foto: Joop van Houdt (beeldbank Rijkswaterstaat)

Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.