Opmars van snoek en baars zet door op Volkerak-Zoommeer

0 3776
16 nov

Uit de snoekbaarsrapportage voor het Volkerak-Zoommeer (2014) blijkt dat de vangkans voor snoek en baars de laatste jaren is gestegen, terwijl de vangkans voor snoekbaars voor het derde achtereenvolgende jaar juist is gedaald. Het viswater ontwikkelt zich dus steeds meer tot een ‘allround roofvis-water, terwijl het voorheen beroemd was vanwege de grote hoeveelheden snoekbaars. Maar wat veroorzaakt deze verandering eigenlijk?Is onttrekking de oorzaak van de afname?

Omdat honderden snoekbaarsvissers hun visserij al jaren nauwkeurig registreren (waarvoor dank!), hebben we heel veel gegevens over de laatste acht jaar beschikbaar. Met deze gegevens hebben we onderzocht of de onttrekking door sport- en beroepsvissers de oorzaak is van de achteruitgang van snoekbaars. In dat geval zou je verwachten dat de gemiddelde grootte van de snoekbaars in de loop van de jaren zou afnemen en in de buurt van de minimummaat (42 cm) zou liggen. Dat blijkt beide niet het geval te zijn. Daarnaast zou je ook verwachten dat de vangkans voor bovenmaatse vis in de afgelopen jaren sneller zou afnemen dan voor ondermaatse vis. Maar ook dat wordt niet waargenomen. De conclusie is dan ook dat overbevissing van snoekbaars niet aan de orde is. Bovendien blijft de hoeveelheid snoekbaars die onttrokken wordt al jaren beneden de kritische grens van de ‘Duurzame Oogstbare Productie’, die we samen met de beroepsvisserij hebben afgesproken.

Quaggamossel

Wat veroorzaakt de verandering dan wel? De toename van snoekvangsten – een zichtjager – duidt erop dat het doorzicht van het water toeneemt en dat wordt gestaafd met gegevens van Rijkswaterstaat: Het doorzicht is tegenwoordig meer dan twee meter terwijl dat tien jaar geleden slechts één meter bedroeg. Vooral vanaf 2009 is een kentering merkbaar. Een mogelijke oorzaak is de sterke toename van de Quaggamossel. Deze filterfeeder is in staat om grote hoeveelheden water rond te pompen en te filteren, waarbij kleine deeltjes zoals fytoplankton, bacteriën en detritus geconsumeerd worden. Van het Volkerak-Zoommeer is bekend dat de blauwalgenoverlast is verdwenen en het doorzicht is toegenomen sinds de opkomst van de quaggamossel.


Grote knoeperds

De grootste snoekbaars die in 2014 op het Volkerak-Zoommeer werd gevangen was maar liefst 110 cm lang en door de maximummaat van 75 cm zullen grote snoekbaarzen bovendien behouden blijven. Samen met de visserij op baars en snoek is een vistrip op het Volkerak-Zoommeer absoluut een belevenis.

Meer informatie vind je in de ‘snoekbaarsrapportage Volkerak-Zoommeer

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.