Uitspraak beroepszaak staand want visserij Rotterdamse havenmonding

0 2039
19 nov

Door Sportvisserij Zuidwest Nederland is beroep ingesteld bij de rechtbank tegen drie vergunningen die zijn verleend door het ministerie van Economische Zaken voor het vissen met staand want in de Rotterdamse havenmonding. Deze week deed de rechtbank uitspraak.

In september 2013 ontving Sportvisserij Zuidwest Nederland enkele klachten over beroepsvissers die met staand want visten in het Rotterdamse havengebied. Sportvissers beklaagden zich er onder andere over dat de netten pal voor hun neus werden gezet zodat zij gedwongen werden te vertrekken.

Met het einde van het zeebaarsseizoen namen de klachten echter weer snel af. Tot de zomer van 2014 toen regende het klachten van sportvissers.


Bezwaarschrift

Sportvisserij Zuidwest Nederland is vervolgens lange tijd bezig geweest om uit te zoeken op basis van welke regels er werd gevist. Toen in augustus 2014 duidelijk werd dat het ministerie van Economische Zaken hiervoor vergunningen uitgaf, was er nog een beroep nodig op de Wet openbaarheid bestuur om de vergunningen daadwerkelijk boven tafel te krijgen. Het bleek te gaan om 3 vergunningen voor het vissen met 2.500 meter staand want per vergunning die geldig zijn tot en met 31 december 2015.

Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft in samenwerking met Sportvisserij Nederland toen direct bezwaar gemaakt tegen deze vergunningen omdat het op zijn zachtst gezegd niet zo goed gaat met de zeebaars, de bijvangst van beschermde vissoorten als zalm en zeeforel en strijdigheid met het eigen beleid van het ministerie.

Beroep

Toen een besluit op het bezwaar uitbleef is het ministerie in gebreke gesteld en is aanspraak gemaakt op een dwangsom. Begin januari 2015 werd het bezwaar afgewezen door het ministerie waarna door Sportvisserij Zuidwest Nederland beroep is ingesteld bij de rechtbank.

Op 3 september 2015 vond de mondelinge behandeling plaats van dit beroep. Naast de inhoudelijke bezwaren van Sportvisserij Zuidwest Nederland werd tijdens de hoorzitting ook langdurig stilgestaan bij de vraag of Sportvisserij Zuidwest Nederland wel op tijd bezwaar had gemaakt. Sportvisserij Zuidwest Nederland vindt, net als het ministerie, van wel want pas na het beroep op de Wet openbaarheid bestuur werd immers duidelijk om welke vergunningen het ging.

Uitspraak

De rechtbank is in tegenstelling tot het ministerie echter van mening dat Sportvisserij Zuidwest Nederland te laat bezwaar heeft gemaakt. Het ministerie had het bezwaarschrift van Sportvisserij Zuidwest Nederland daarom niet inhoudelijk mogen beoordelen.

Omdat de bezwaren van Sportvisserij Zuidwest Nederland toch inhoudelijk zijn behandeld, vernietigt de rechtbank het besluit van het ministerie en verklaart de rechtbank Sportvisserij Zuidwest Nederland alsnog “niet ontvankelijk” in haar bezwaren. Omdat Sportvisserij Zuidwest Nederland niet ontvankelijk is, gaat de rechtbank niet in op de inhoudelijke bezwaren vanuit de sportvisserij tegen de betreffende vergunningen

Het besluit van het ministerie wordt dus vernietigd op grond van een procedurefout maar de vergunningen blijven in stand.

Hoe verder?

Het is jammer dat de rechtbank geen oordeel heeft gegeven over de vergunningen zelf. Aan de andere kant is het zo dat de vergunningen op 31 december 2015 aflopen.

Geeft het ministerie voor 2016 opnieuw vergunningen af dan kunnen Sportvisserij Zuidwest Nederland en Sportvisserij Nederland hier bezwaar tegen maken. Dit zal ook zeker gebeuren als het ministerie geen rekening houdt met de bezwaren vanuit de sportvisserij tegen deze vergunningen.

Wij houden je op de hoogte van deze belangrijke zaak voor de sportvisserij maar ook voor de hengelsportwinkeliers in dit gebied. Want ook zij zijn, naast de sportvisserij- en recreatiesector, voor hun boterham afhankelijk van een gezonde visstand.
Gerelateerde berichten
07 09 2015 Beroepszaak staand want Rotterdamse haven 0 4747 Donderdag werd bij de rechtbank van Breda het beroep behandeld dat door Sportvisserij Zuidwest Nederland is ingesteld tegen de staand wantvisserij in de Rotterdamse havenmonding. De rechter nam daarbij alle tijd om zich goed te informeren over de drie vergunningen voor het vissen met staand want die zijn verleend door het ministerie van Economische Zaken. 20 07 2015 Update staand want visserij Europoort/Maasvlakte 0 5470 Binnenkort zal het hoger beroep bij de rechtbank worden behandeld dat Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft ingesteld tegen de vergunningen voor het vissen met staand want in het Rotterdamse havengebied. Wat speelt er precies en wat ging er aan vooraf? 01 06 2015 Partnership met Havenbedrijf Rotterdam 0 2760 Sportvisserij Zuidwest Nederland gaat dit najaar de samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam intensiveren. De eerste aanzet hiervoor werd afgelopen week gegeven tijdens een gezamenlijk overleg. Dit najaar gaan de organisaties een partnership aan. 16 01 2015 Bezwaar staand wantvergunningen Europoortgebied afgewezen 0 6016 Het bezwaar van Sportvisserij Zuidwest Nederland tegen de uitgifte van drie staand wantvergunningen in het Europoortgebied is afgewezen. Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft de vergunningen opnieuw beoordeeld en alle ingediende bezwaren ongegrond verklaard. Na dit teleurstellende resultaat beraden wij ons op (juridische) vervolgstappen. 17 10 2014 Daadkrachtige inzet voor sportvisserij in het Rotterdamse havengebied 0 3889 Het lijkt misschien stil te zijn, maar achter de schermen wordt wel degelijk hard gewerkt om de mogelijkheden voor de sportvisserij in het Rotterdamse havengebied te vergroten en de nettenvisserij uit te bannen. We hopen binnenkort meer duidelijkheid te kunnen verschaffen via onze website.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.