Vervolg toekomst Veerse Meer

0 2719
08 dec

In 2014 heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland diverse proefvisserijen op het Veerse Meer georganiseerd. Dit jaar hebben we samen met de omliggende hengelsportverenigingen deze sessies geëvalueerd en hebben we de blik op de toekomst gericht. De visies op de toekomst van het Veerse Meer verschillen sterk tussen de verschillende verenigingen. Het overgrote deel van de verenigingen geeft echter nadrukkelijk aan dat niets doen geen optie is. Het Veerse Meer in de huidige vorm en onbekendheid heeft geen aantrekkingskracht op sportvissers.

Maatregelen Veerse Meer

Tijdens de eerste bijeenkomst waarbij het vizier op de toekomst is gericht, zijn vijf maatregelen naar voren gekomen voor het Veerse Meer: meer onderzoek naar het water en de sportvisserijmogelijkheden, het ruimen van Japanse oesters om de visserij vanaf de kant te stimuleren, het uitzetten van interessante platvis, het uitzetten van forel en niets doen. Zoals eerder gemeld, is niets doen geen optie voor de hengelsportverenigingen.

Meer onderzoek

John Kesteloo van de Anguilla charter voert de afgelopen maanden proefvisserijen uit op het Veerse Meer. Hij vist op een actieve manier en probeert met innovatieve vismethoden vis te vangen. Op deze website vind je tevens actuele vangstberichten van het Veerse . De komende tijd gaat hij hier gewoon mee door, dus mocht je zin hebben om een dagje te pionieren op het Veerse Meer, dan kan je bij hem terecht. De kajakvissers zien het Veerse Meer ook als kansrijk visgebied en willen hier het komende jaar gaan pionieren. Deze enthousiaste groep actieve vissers zullen hun vangsten en bevindingen delen.

Ruimen Japanse oesters

Een groot deel van de hengelsportverenigingen richt zich enkel en alleen op de visserij vanaf de kant. Vanwege de grote hoeveelheden Japanse oesters in de oeverzone is het voor hen min of meer onmogelijk om nog op het Veerse Meer te vissen. Afgesproken is dat deze vereniging kansrijke zones aangeven die mogelijk oestervrij gemaakt kunnen worden. In een vervolgtraject zal bekeken worden of het opschonen van deze locaties haalbaar is.

Uitzet platvis

De uitzet van bijvoorbeeld tarbot lijkt kansrijk, maar voordat platvissoorten worden uitgezet dient eerst meer onderzoek gedaan te worden naar het vissen en vangen van de nu al aanwezige platvissen als bot en schol. Dit is dan ook een maatregel voor de lange termijn.

Uitzet forel

De verhalen over de fantastische forelvisserij van weleer doen nog steeds de ronde. Het Veerse Meer is de laatste tien jaar echter sterk veranderd en de mogelijke uittrek naar de Oosterschelde, de financiering van forel, de biologische eigenschappen van grote en kleine forel, het korte visseizoen in het najaar en het huidige vergunningstelsel worden als obstakels gezien om tot uitzet van forel over te gaan. Desalniettemin wordt afgesproken om in kleiner comité een plan uit te werken welke vervolgens weer besproken wordt met alle verenigingen.

Zelf vissen op het Veerse Meer? Deel je vangsten!

Uiteraard is er maar één methode om er achter te komen wat er te vangen is op het Veerse Meer. Namelijk door zelf een hengeltje uit te gooien op dit prachtige water. Sportvisserij Zuidwest Nederland is nieuwsgierig naar je vangsten en we willen een ieder die het gaat proberen op het Veerse Meer dan ook vragen om zijn of haar vangsten met ons te delen. Hiervoor kan dit registratieformulier worden gebruikt. Vangsten en/of vragen kunnen worden gestuurd aan Emiel Derks. Na een vangstmelding zullen wij als dank een SportvisserREISgids Zeeland toesturen.


Gerelateerde berichten
22 09 2015 Toekomst sportvisserij Veerse Meer 0 2592 Eind augustus is er door Sportvisserij Zuidwest Nederland een bijeenkomst georganiseerd om de proefvisserijen en de toekomst van het Veerse Meer te bespreken met belanghebbenden zoals hengelsportverenigingen, eigenaren van charterschepen en enkele geïnteresseerde sportvissers. 04 08 2015 Sportvisserij en Natura 2000 Deltawateren 0 2564 Het Natura 2000 Beheerplan van de Deltawateren heeft de afgelopen weken ter inzage gelegen. Sportvisserij Zuidwest Nederland is van meet af aan nauw betrokken geweest bij het tot stand komen van dit beheerplan. Het Natura 2000 Beheerplan Deltawateren beschrijft welke maatregelen nodig zijn om de bijzondere planten, dieren en hun leefomgeving in het deltagebied te beschermen en ervoor te zorgen dat die blijven bestaan. Aangezien deze maatregelen in de praktijk vaak samen gaan met het afsluiten van gebieden op of langs het water, heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland zich de afgelopen tijd verdiept in de deze plannen. Omdat niet alle mogelijke gevolgen voor de sportvisserij duidelijk zijn verwoord en omdat eerder gemaakte afspraken niet als zodanig in de plannen zijn opgenomen, hebben wij een zienswijze ingediend. 03 12 2014 Vangsten Veerse Meer november 0 4749 Vrijdag 21 en dinsdag 25 november heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland de laatste twee proefvisdagen op het Veerse Meer gehouden. De vangsten in april en juni waren nogal teleurstellend en de mensen stonden dan ook niet in bepaald in de rij om gratis een dagje mee te vissen. Toch hadden we op vrijdag ruim 15 enthousiaste mannen aan boord. Op dinsdag ging een klas studenten mee van de Sportvisacademie uit Gorinchem. De eerste uren van de dag stonden ook nu weer in het teken van stekken zoeken en proberen. In het begin zonder resultaat, maar toen eenmaal duidelijk was dat de vis in de diepe putten van het Veerse Meer was te vinden, werd er uitstekend gevangen. In twee dagen werden meer dan 2.000 vissen naar boven gehengeld!

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.