Proef met coccolietenkrijt tegen slibaanwas in vijvers hoopvol

0 3929
14 jan

In maart 2015 is Tauw samen met waterschap Vechtstromen en Sportvisserij Nederland een proef gestart naar de werking van coccolietenkrijt om de aanwas van slib in vijvers te verminderen. De eerste resultaten zijn hoopvol. Het waterschap ziet het krijt als middel voor goedkoper onderhoud aan vijvers.

In vijvers is vrijwel altijd een sliblaag aanwezig. Een dikke sliblaag van dood organisch materiaal zorgt voor zuurstofloosheid en soms zelfs stank. Ook is het water minder helder door opwerveling van slib door bijvoorbeeld vissen en wind. Als gevolg van de zuurstofloosheid breekt het slib steeds langzamer af waardoor periodiek zeer kostbare baggerwerkzaamheden nodig zijn.

Pilot met coccolietenkrijt

Omdat er uit eerder onderzoek aanwijzingen waren dat coccolietenkrijt de sliblaag dunner maakt en mogelijk blauwalg vermindert, zijn waterschap Vechtstromen, Tauw en Sportvisserij Nederland in maart 2015 gestart met de pilot. Voorafgaand aan het onderzoek heeft Tauw een literatuurstudie uitgevoerd om de mogelijke werking van het coccolietenkrijt te achterhalen. Het meetplan is gebaseerd op deze studie.

In verschillende vijvers in Almelo en Hengelo werd coccolietenkrijt aan het water toegevoegd. Door regelmatig metingen uit te voeren, zijn de eerste ontwikkelingen in de vijvers zichtbaar geworden. Tussen maart en oktober is de dikte van de sliblaag met gemiddeld 3 centimeter afgenomen. Dit lijkt niet veel, maar omdat het normaal is dat er slibaanwas plaatsvindt, is dit wel opvallend. Een andere belangrijke uitkomst van de metingen is dat het krijt geen negatief effect heeft gehad op de waterkwaliteit.

Vervolg

De eerste resultaten van de pilot zijn hoopvol. Om te zien of de afname van de slibdikte verder gaat en wat er gebeurt met de waterkwaliteit, wordt het meetprogramma komend jaar voortgezet. Ook zal er opnieuw coccolietenkrijt in deze vijvers worden gestrooid. Eind 2016 zal duidelijk zijn of het coccolietenkrijt op grotere schaal zal worden toegepast.

Bron: www.tauw.nl 

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.