Visserij Volkerak-Zoommeer

0 7132
24 feb

Op het Volkerak-Zoommeer vissen zowel sportvisserij en beroepsvisserij op machtiging van de Nederlandse Staat. In de VBC worden afspraken gemaakt over de visserij, waarbij de waterbeheerder (Rijkswaterstaat) een belangrijke rol heeft. Vanuit Rijkswaterstaat (RWS) is er altijd op aangedrongen om brasem weg te vangen om zogenaamde algenbloei tegen te gaan. Daarbij mag een deel snoekbaars worden meegenomen door de beroepsvisserij. Zowel de vangsten van de beroepsvisserij als van de sportvisserij worden bijgehouden. Gezamenlijk wordt elke vijf jaar een Visplan opgesteld, waarin afspraken worden gemaakt over de visserij. Jaarlijks worden deze geëvalueerd. Door RWS is enkele jaren geleden aangegeven dat eigenlijk nog meer brasem zou moeten worden weggevangen. Sportvisserij Zuidwest Nederland is hier tegen, omdat dit een niet duurzame visserij is. Dit is dus niet doorgegaan. De beroepsvissers vissen met een quotum voor brasem en snoekbaars. Soorten zoals blankvoorn, snoek en baars dienen direct terug gezet te worden

Naast een machtiging om te mogen vissen hebben Sportvisserij Zuidwest Nederland en de Vereniging van Beroepsvissers op het Volkerak-Zoommeer beide een vergunning voor de Natuurbeschermingswet (Nb-wet) nodig. Deze moet elke vijf jaar worden aangevraagd. Voor deze vergunning staat nu een melding in de krant.

Sport- en beroepsvissers zien het Volkerak-Zoommeer echter veranderen. Verschuivingen in lengte-frequenties vinden (nog) niet plaats, maar de biomassa aan vis neemt af en de soortensamenstelling verandert. In het bijzonder valt de daling in snoekbaarsbiomassa op, terwijl snoek en baars hier juist van profiteren. De oorzaak lijkt niet bij overbevissing te liggen, maar bij de quaggamossel. Zie hiervoor ons bericht van november 2015.

Voorafgaand aan de zegenvisserij op brasem en snoekbaars informeren beroepsvissers Sportvisserij Zuidwest Nederland door middel van een SMS bericht. Beroepsvissers worden tenminste vier maal per jaar gecontroleerd door onze BOA’s. Hierbij zijn tot op heden geen overtredingen geconstateerd. Mochten er concrete aanwijzingen zijn van misstanden, dan horen wij dat uiteraard graag.

 Voor eventuele vragen kan contact worden opgenomen via info@sportvisserijzwn.nl

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.