Beheerplan Natura 2000-gebied Voordelta vastgesteld

0 3621
05 apr

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft, samen met de provincies Zeeland en Zuid-Holland en de staatssecretaris van Economische Zaken, het beheerplan voor het Natura 2000-gebied Voordelta vastgesteld. Hiermee is het kader voor de natuurbescherming en het gebruik van de Voordelta voor de komende zes jaar vastgesteld. Voor de sportvisserij verandert er weinig. Belangrijkste aanpassing is dat het Gat van Hawk tóch open blijft voor aangesloten bootvissers.

In het beheerplan staat welke maatregelen worden genomen om de bijzondere natuur van de Voordelta, het stuk van de Noordzee voor de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden, te beschermen. Ook staat erin welke activiteiten er in en rondom het gebied mogen plaatsvinden en waarvoor een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet) nodig is. Het beheerplan gaat over de periode 2015-2021 en volgt het eerste beheerplan op dat in 2008 van kracht werd.

Extra aandacht voor rust

In de Voordelta zijn vijf rustgebieden voor zeehonden en vogels en een bodembeschermingsgebied ingesteld. Menselijke activiteit is hier beperkt toegestaan. Uit de evaluatie van het eerste beheerplan blijkt dat deze maatregelen bijdragen aan natuurbehoud. In het nieuwe plan is nog meer aandacht voor het garanderen van rust door het robuuster maken van de rustgebieden Slikken van Voorne en Hinderplaat en het instellen van een winterrustgebied bij de Middelplaat. Dit draagt bij aan de kwaliteit van het leefgebied van de zeehond, roodkeelduiker, steltlopers, grote stern en visdief. De gebieden zijn mede in overleg met de sportvisserij aangewezen en zorgen niet of nauwelijks voor een afname van het gebruikte visgebied.

Sportvisserij en het Gat van Hawk

Rijkswaterstaat was voornemens om het Gat van Hawk, de corridor tussen de rustgebieden Slikken van Voorne en de Hinderplaat, volledig af te sluiten. Aangezien sportvissers die vanaf Stellendam naar de visstekken rondom de Maasvlakte varen veelal gebruik maken van het Gat van Hawk, heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland zich ingezet om het Gat van Hawk open te houden voor de sportvisserij. In overleg met Rijkswaterstaat zijn we overeengekomen dat bootvissers die aangesloten zijn bij Bootvisvereniging Zuid-West Nederland, Delta Marien en De Honte op vertoon van hun VISpas ontheffing hebben om door het Gat van Hawk te varen. Deze voorwaarden worden opgenomen in het zogenaamde toegangbeperkingsbesluit (TTB), welke naar verwachting in mei gepubliceerd zal worden. Tijdens de doorvaart dient net als nu een maximum vaarsnelheid van 7 knopen (13 km/h) in acht genomen te worden.

Klik op de kaart om (in PDF) te kunnen inzoomen en uitzoomen.

Kijk voor meer informatie op www.platformparticipatie.nl/voordelta
Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.