Roofvisvangsten Volkerak-Zoommeer stabiliseren

0 5683
13 jun

Uit de snoekbaarsrapportage 2015 voor het Volkerak-Zoommeer blijkt dat de vangkans voor roofvis in 2015 vrijwel gelijk is gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Voor de optimisten onder ons: de vangkans van snoekbaars lijkt zelfs licht te zijn gestegen. In vergelijking met 2011 zijn de bijvangsten van snoek en baars met 60% toegenomen. Het water dat voorheen bekend stond als snoekbaarswater, is het afgelopen decennia in rap tempo helderder geworden. Zoals blijkt uit de vangsten, voelen de drie bekendste en meest voorkomende roofvissen van ons land zich prima thuis in het Volkerak-Zoommeer.

Belangrijkste conclusies

  • - Het aantal sportvissers met een snoekbaarsonttrekkingsvergunning was in 2015 313. Dit is een stijging van 45% ten opzichte van 2014. In totaal is meer dan 13.000 uur gevist op snoekbaars;
  • - In totaal zijn bijna 4.000 snoekbaarzen gevangen, waarvan er 760 zijn meegenomen;
  • - De grootste snoekbaars was net als de afgelopen twee jaar, maar liefst 110 cm lang;
  • - Meer dan de helft van de vissers komt uit België en de Belgen nemen ca. 18% van hun vangst mee (tegenover 23% bij de Nederlanders);
  • - De gemiddelde lengte van gevangen snoekbaars schommelt de laatste jaren tussen de 53 en 56 cm;
  • - De vangkans was met 0,30 snoekbaars per uur iets hoger dan in 2014, maar was nog altijd fors lager dan de vangkans van 0,60 uit 2008;
  • - De bijvangsten van baars en snoek bedroegen net als in 2014 59%, oftewel op 10 gevangen snoekbaarzen werden bijna 6 baarzen en/of snoeken (ongeveer 50/50) gevangen. De bijvangst van snoek en baars is sinds de start van de registratie van deze soorten met 60% toegenomen. Het is niet duidelijk of dit komt doordat meer snoekbaarsvissers (ook) gericht op baars en snoek vissen, of dat baars en snoek daadwerkelijk in aantallen zijn toegenomen en dus vaker als bijvangst worden gevangen. Het kan natuurlijk ook een combinatie van beide factoren zijn.

Hengelvangstregistratie Volkerak-Zoommeer

Sportvissers die op het Volkerak-Zoommeer af en toe een snoekbaars mee willen nemen voor eigen consumptie, hebben hiervoor sinds 2007, naast de VISpas, een zogenaamde snoekbaarsonttrekkingsvergunning nodig. Als tegenprestatie voor deze gratis vergunning registreren sportvissers hun vangsten. Met de snoekbaarsonttrekkingsvergunning is het toegestaan maximaal 2 maatse snoekbaarzen per visdag mee te nemen. Naast de wettelijke minimummaat van 42 cm, geldt voor het Volkerak-Zoommeer een maximummaat van 75 cm. Naast het registreren van de aantallen en lengtes van gevangen snoekbaarzen, dient ook aangegeven te worden of de snoekbaars voor eigen consumptie wordt meegenomen. Verder houden de sportvissers het aantal gevangen snoeken en baarzen bij. Door het verzamelen en analyseren van deze gegevens wordt een belangrijke bijdrage aan het visserijbeheer geleverd.

Ook meedoen aan deze hengelvangstregistratie? Vraag dan snel je snoekbaarsonttrekkingsvergunning aan in onze webwinkel.

De volledige rapportage kan je hier downloaden.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.