Veelgestelde vragen

VISpas

 • 1. Waar kan ik een VISpas kopen?

  De VISpas is het lidmaatschapsbewijs van een vereniging. Je krijgt daarbij de Gezamenlijke lijst van Nederlandse VISwateren waar duidelijk instaat waar je mag vissen en welke bepalingen er op de wateren gelden. Je dient dus lid te worden bij een vereniging om de VISpas te bemachtigen. Dit geldt zowel voor de VISpasals de JeugdVISpas


  Je kunt hier bekijken welke vereniging het dichtst bij is voor jou.

 • 2. Wanneer ontvang ik mijn VISpas?

  Leden die een VISpas hebben besteld, en hiervoor een Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap (VBL) hebben ontvangen, kunnen de status van hun bestelling bekijken op www.vispas.nl via “status aanvraag”.

  De VISpassen (VISpas, jeugdVISpas en zeeVISpas) voor de leden van hengelsportverenigingen worden door Sportvisserij Nederland in de 2e helft van november aan de hengelsportverenigingen verzonden. Het is daarna aan de vereniging wanneer zij de VISpassen aan hun leden verstrekken. Sommige doen dit op hun vaste ledenavonden, anderen zullen dit gewoon per post doen.

  De sportvissers die geen lid zijn van een hengelsportvereniging, ontvangen eind november van Sportvisserij Nederland een acceptgiro voor betaling van de Kleine VISpas. Als zij deze tijdig betalen ontvangen zij voor 1 januari van het nieuwe jaar hun Kleine VISpas.

 • 3. VISpas geboortedatum / naam fout
  Klik hier om je juiste geboortedatum / naam door te geven.
 • 4. VISpas verhuizing
  Je hengelsportvereniging beheert een eigen ledenadministratie. Het is daarom de bedoeling dat je jouw adreswijziging doorgeeft bij je eigen hengelsportvereniging. De gegevens van je vereniging kun je hier vinden of aan de voorkant van je VISpas.
 • 5. VISpas kwijt
  Vul hier het formulier in als je de VISpas kwijt bent.
 • 6. VISpas opzegging / overlijden doorgeven
  Het opzeggen van de VISpas moet voor 1 oktober en dit  kan alleen bij je eigen hengelsportvereniging. De gegevens van je vereniging kun je hier vinden of aan de voorkant van je VISpas.
 • 7. Ik ben lid van meer dan één vereniging. Hoe kan ik mijn teveel betaalde afdracht terugkrijgen?

  Bij iedere vereniging waarvan je lid bent krijg je een VISpas. De VISpas is namelijk het bewijs van lidmaatschap van die verenigingen. Maar slechts bij één van die verenigingen hoef je de landelijke afdracht te betalen. Daardoor wordt het een stuk goedkoper om van meerdere verenigingen lid te zijn.

  De afdracht aan de landelijke organisatie is €14,-. Dat is de oude afdracht (Grote Vergunning) plus de Sportvisakte. Bij een tweede lidmaatschap worden er slechts administratiekosten gerekend van €3,50.

  Je kunt de teveel betaalde afdracht hier terugvragen. Na het invullen van het formulier krijg je het teveel betaalde bedrag z.s.m. teruggestort op je rekening.

 • 8. Voor wie is de VISpas bedoeld?

  Indien je 14 jaar of ouder bent, met meer dan 1 hengel, de niet aangewezen aassoorten of in wateren die niet in de Kleine Lijst van Viswateren staan vist, heb je de VISpas nodig. Kijk welke pas jij nodig hebt op www.vispas.nl bij "doe de VISpas check".

  Lees goed je VISpas na omdat er soms nog aanvullende beperkingen zijn opgenomen, zoals het verbod om gedurende een bepaalde periode een bepaalde aassoort te gebruiken, of soms heb je ook nog een vergunning met betrekking tot het looprecht nodig.

  De jeugd tot 14 jaar, met als peildatum 1 januari, heeft nog drie andere mogelijkheden:

  Een jeugdvergunning via de vereniging; geeft de sportvisser het recht om met één hengel te vissen op de verenigingswateren met een door de minister van LNV aangewezen aassoort vissen;

  Een JeugdVISpas via de vereniging; geeft de sportvisser het recht om met twee hengels te vissen op de verenigingswateren, federatie wateren en wateren van Sportvisserij Nederland;

  Geen vergunning; de sportvisser kan met een volwassen persoon, die de verplichte documenten bezit, gratis vissen met één hengel en aangewezen aassoort op de verenigingswateren, federatieve wateren en wateren van Sportvisserij Nederland.

  Voor sommige vissoorten bestaat een gesloten tijd. Vang je zo’n vis in die periode, dan moet je hem met de grootst mogelijke zorg behandelen en levend en onbeschadigd direct in het zelfde water terugzetten.


 • 9. Waarom zijn niet alle wateren in de Landelijke Lijst van Viswateren opgenomen?
  Verenigingen en federaties brengen heel veel water in, maar houden soms kleine kwetsbare wateren exclusief voor hun leden of binnen de federatievergunning. Evengoed is viswater in particulier bezit of omwille van natuurbescherming niet toegankelijk voor vissers. Dat zal altijd zo blijven. Wij hopen en verwachten echter dat de Gezamenlijke Lijst in de toekomst nog verder wordt uitgebreid. De nieuwe dikke viswaterlijst van 2013 is daartoe al een stevige aanzet.

  Zodra er extra wateren worden toegevoegd aan de Landelijke Lijst worden deze op de website van Sportvisserij Nederland gezet.

 • 10. Mag ik met de VISpas overal vissen?

  Nee, helaas mag je niet overal vissen, maar wel in alle wateren die zijn opgenomen in de Lijst van Viswateren die je bij je VISpas hebt gekregen: de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. Zorg ervoor dat je altijd de Lijst van het water waar je wilt gaan vissen bij je hebt, anders is de VISpas niet geldig. Dit is een wettelijke verplichting die bij elke vergunning hoort.

  Op www.visplanner.nl kun je ook eenvoudig zien waar je met de VISpas mag vissen.

 • 11. Als ik een Vispas later in het jaar koop, waarom moet ik dan toch voor het hele jaar betalen?
  Het lidmaatschap van de VISpas is een kalenderjaar geldig, dit betekent dat het lidmaatschap ingaat van 1 januari t/m 31 december van een jaar. Rechtsboven op de VISpas staat het jaartal.

  Echter de praktijk is dat mensen pas gaan vissen rondom juni, dit vanwege het warmere weer. Deze mensen kiezen er dus voor om later te gaan vissen, waardoor ze niet in alle jaargetijden aan de waterkant zitten. Er zijn zelfs vissers die alleen in najaar vissen vanwege het roofvisseizoen of toeristen die een week gebruik maken van de VISpas. Zij betalen dus dezelfde contributie, maar vissen minder maanden dan de andere vissers. We kijken bijvoorbeeld ook niet naar de frequentie van het vissen, degene die éénmalig vissen betalen net zoveel als de leden die dagelijks vissen.

  Het is lastiger om VISpassen uit te geven die per datum geldig zijn, dan krijgt 3/4 van Nederland een VISpas 2016 en de andere kwart krijgt een VISpas 2016/ 2017 die bijvoorbeeld geldig is tot 1-6-2017 en de ander weer 1-9-2017. Dit verhoogt de kans op fouten aanzienlijk en zal de prijs van de VISpas een stuk hoger maken.

  De meeste verenigingen sturen rondom november/december de facturen naar de leden, vervolgens kan men de VISpas betalen en heeft men het document voor 1 januari binnen. Zo zien wij het ook het liefst bij Sportvisserij Nederland. Deze mensen kunnen dus het hele jaar genieten van de visserij.
 • 12. Overige vragen over de Vispas?
  Zit je vraag er niet bij? Stel hem dan via vispas@sportvisserijnederland.nl
 • 13. Hoef ik de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren niet meer mee te nemen naar de waterkant?
  De VISplanner app is in combinatie met de VISpas vanaf 1 januari 2015 rechtsgeldig als toestemming om in de wateren die in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren staan te mogen vissen. 

  Als je een smartphone hebt met de VISplanner app erop hoef je het boekje dus niet meer mee te nemen.

  Vissers die de komende jaren het boekje nog willen ontvangen hoeven verder niets aan te geven, dan krijgen ze die gewoon toegestuurd.

Kleine VISpas

 • 1. Hoe kan ik mijn Kleine VISpas omruilen voor een VISpas?
  Alle rechten en plichten van de Kleine VISpas zitten al bij de VISpas in. Dit betekent dat de Kleine VISpas overbodig is op het moment dat je de VISpas hebt.

  De VISpas levert Sportvisserij Nederland, in tegenstelling tot de Kleine VISpas, niet direct uit aan de sportvisser. Je kunt de VISpas van de plaatselijke hengelsportvereniging verkrijgen bij een plaatselijke hengelsportzaak/ grote dierenspeciaalzaak.

  Je krijgt daar, ter betaling, een voorlopig bewijs van lidmaatschap mee. Met de bovenkant kun je per direct vissen, met de onderkant kun je de VISpas aanvragen. Wij maken vervolgens de VISpas voor je aan en sturen hem naar je op.

  Tenslotte kun je nog €10,- van de Kleine VISpas terugkrijgen door de Kleine VISpas te retourneren aan Sportvisserij Nederland met vermelding van je rekeningnummer/IBAN. Je kunt dit samen met de Aanvraag Definitief Lidmaatschap meesturen of een kopie maken van je VISpas en deze samen met de Kleine VISpas meesturen. Je kunt het adresseren aan: 

  Sportvisserij Nederland 
  T.a.v. Afdeling Visdocumenten & Controle
  Postbus 162
  3720 AD Bilthoven
 • 2. Kleine VISpas kwijt
  Vul hier het formulier in als u de Kleine VISpas kwijt bent.
 • 3. Kleine VISpas geboortedatum/naam fout
  Klik hier om uw juiste geboortedatum / naam door te geven.
 • 4. Kleine VISpas opzeggen/overlijden doorgeven
  Klik hier om opzegging / overlijden door te geven.
 • 5. Kleine VISpas verhuizing
  Klik hier om uw verhuizing door te geven.
 • 6. Mag ik met de Kleine VISpas op snoek vissen met een dode aasvis?
  Nee, want met de Kleine VISpas mag je alleen vissen met de zogenoemde “aangewezen aassoorten” en een dode aasvis is geen “aangewezen aassoort”. Je moet dus in het bezit komen van een andere toestemming (vergunning) om met een dode aasvis te mogen vissen. Het vissen met een dode aasvis is toegestaan als je in bezit bent van een VISpas. Om een VISpas te krijgen moet je lid worden van een hengelsportvereniging die is aangesloten bij Sportvisserij Nederland. Je kunt lid worden bij de hengelsportvereniging zelf en ook vaak bij de hengelsportzaak.
 • 7. Voor wie is de Kleine VISpas bedoeld?
  Om in het Nederlandse binnenwater te mogen vissen heb je altijd schriftelijke toestemming van de visrechthebbende nodig. 

  De Kleine VISpas vormt samen met de Kleine Lijst van Viswateren de wettelijk vereiste schriftelijke toestemming voor die wateren die in de Kleine Lijst van Viswateren zijn genoemd. Met de Kleine VISpas mag je met één hengel vissen met de zogenoemde “aangewezen” aassoorten. De aangewezen aassoorten zijn: brood, aardappel, deeg, kaas, granen, zaden, worm, steurkrab, insectenlarven (bijvoorbeeld maden) en nabootsingen van insectenlarven die niet groter zijn dan 2,5 cm. Met de Kleine VISpas kun je dus niet op roofvis vissen met kunstaas of een stukje vis of een dood visje. 

  Veel sportvissers, die geen lid zijn van een vereniging, ontvangen de Kleine VISpas al jaarlijks thuis via Sportvisserij Nederland. Maar ook is de Kleine VISpas te koop op de grotere postkantoren (zij vragen balievergoeding) en via het Kleine VISpas bestelformulier. Jongeren tot en met 14 jaar hebben per 1 januari 2007 ook de Kleine VISpas nodig, als zij met een hengel en met een door de minister van EL&I aangewezen aassoort vissen.

  Wil je met twee hengels, met alle aassoorten en/of op wateren vissen die niet in de kleine Lijst van Viswateren staan, dan heb je in 95% van de gevallen een VISpas nodig. De VISpas kun je verkrijgen bij één van de 1.000 hengelsportverenigingen die bij Sportvisserij Nederland zijn aangesloten. Op onze website kun je zien welke hengelsportverengingen bij ons zijn aangesloten. Ook de plaatselijke hengelsportzaak verkoopt vaak de VISpas. Bij de VISpas krijg je één of meer uitgebreide lijsten van viswateren. Ook bij de VISpas geldt dat deze alleen geldig is in combinatie met de uitgebreide lijst(en) van viswateren. Je moet dus altijd zowel de VISpas als de lijst(en) van viswateren bij je hebben. 

 • 8. Waar mag ik vissen met de Kleine VISpas?
  Je kunt op www.visplanner.nl vinden waar je met de Kleine VISpas mag vissen. Ook kun je in de Kleine Lijst van Viswateren zien waar je mag vissen.
 • 9. Hoef ik de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren niet meer mee te nemen naar de waterkant?
  De VISplanner app is in combinatie met de (Kleine) VISpas vanaf 1 januari 2015 rechtsgeldig als toestemming om in de wateren die in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren staan te mogen vissen. 

  Als je een smartphone hebt met de VISplanner app erop hoef je het boekje dus niet meer mee te nemen.

  Vissers die de komende jaren het boekje nog willen ontvangen hoeven verder niets aan te geven, dan krijgen ze die gewoon toegestuurd.

JeugdVISpas

 • 1. Welk document heeft de jeugd nodig?
  Jeugdleden onder de 14 jaar, peildatum 1 januari, kunnen onder begeleiding van een volwassen persoon met het juiste document zonder document meevissen. De jeugd mag met 1 hengel vissen.

  Als jongeren alleen gaan vissen, dan hebben ze of een jeugdvergunning of jeugdVISpas van een hengelsportvereniging nodig. Ze worden dan lid van een hengelsportvereniging.

  Als het jeugdlid met 1 hengel vist en aangewezen aassoorten(geen roofvis) dan heeft hij/zij genoeg aan een jeugdvergunning van een hengelsportvereniging. Met deze jeugdvergunning mag hij/zij alleen op de verenigingswateren vissen.

  Met de jeugdVISpas daarentegen mag het jeugdlid bijna overal vissen, met twee hengels en op roofvis.

  Lid worden van een hengelsportvereniging is heel eenvoudig en bij een hengelsportvereniging en/ of hengelsportzaak/dierenspeciaalzaak bij jou in de buurt. Deze kun je hier vinden.
 • 2. JeugdVISpas geboortedatum/naam fout
  Klik hier om de juiste geboortedatum / naam door te geven.
 • 3. JeugdVISpas kopen
  De JeugdVISpas is eenvoudig online te bestellen via www.vispas.nl

  De JeugdVISpas is het lidmaatschapsbewijs van een vereniging. Je krijgt daarbij lijsten van viswateren waar je mag vissen. Je dient lid te worden bij een vereniging om de JeugdVISpas te bemachtigen. Als je nog geen lid bent van een vereniging, dan kun je de JeugdVISpas kopen bij de hengelsportvereniging en/ of hengelsportzaak/dierenspeciaalzaak bij jou in de buurt. 

  Je krijgt bij het verkooppunt een Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap mee, met de bovenkant kun je direct gaan vissen en is een maand geldig. Door de onderkant (Aanvraag Definitief Lidmaatschap) op te sturen naar Sportvisserij Nederland zorg je ervoor dat wij een JeugdVISpas voor je kunnen aanmaken. Deze VISpas wordt binnen 15 werkdagen na ontvangst van ‘Aanvraag Definitief Lidmaatschap’ naar je opgestuurd. 

  De kosten voor de JeugdVISpas zijn afhankelijk van de verenigingscontributie, maar de prijs zal tussen de € 27,50 en € 50,- zijn.
 • 4. JeugdVISpas kwijt
  Vul hier het formulier in als je de JeugdVISpas kwijt bent.
 • 5. JeugdVispas niet ontvangen
  Via onze status aanvraag kun je controleren wanneer je de JeugdVISpas kunt verwachten.
 • 6. JeugdVISpas opzeggen/overlijden doorgeven
  Het opzeggen van de JeugdVISpas moet voor 1 oktober en dit kan alleen bij je eigen hengelsportvereniging. De gegevens van je vereniging kun je vinden aan de voorkant van je VISpas of via zoek vereniging.
 • 7. JeugdVISpas verhuizing
  Je hengelsportvereniging beheert een eigen ledenadministratie. Het is daarom de bedoeling dat je je adreswijziging doorgeeft bij je eigen hengelsportvereniging. De gegevens van je vereniging kun je vinden aan de voorkant van je VISpas of via zoek vereniging.
 • 8. Hoef ik de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren niet meer mee te nemen naar de waterkant?
  De VISplanner app is in combinatie met de (Jeugd)VISpas vanaf 1 januari 2015 rechtsgeldig als toestemming om in de wateren die in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren staan te mogen vissen. 

  Als je een smartphone hebt met de VISplanner app erop hoef je het boekje dus niet meer mee te nemen.

  Vissers die de komende jaren het boekje nog willen ontvangen hoeven verder niets aan te geven, dan krijgen ze die gewoon toegestuurd.

Nachtvis-/ 3e Hengeltoestemming

 • 1. Wanneer kan ik de nachtvis- en/of derde hengeltoestemming voor 2016 bestellen?

  Vanaf begin december kunnen de Nachtvis- en Derde Hengeltoestemming voor het volgende jaar Online in onze webwinkel worden besteld.
  Je krijgt dan direct een Voorlopige Derdehengeltoestemming digitaal opgestuurd waarmee je vanaf 1 januari meteen kan gaan vissen, mits je de (tijdelijke) VISpas ook al in bezit hebt. Je ontvangt de brief met de hologramsticker voor op je VISpas (de originele toestemming) vervolgens binnen enkele weken van Sportvisserij Nederland.

  Klik hier voor meer informatie over nachtvissen, de derde hengelvergunning en het gebruik van een schuilmiddel

 • 2. Verkrijgbaarheid
  LET OP:
  JeugdVISpashouders mogen alleen nachtvissen onder begeleiding van een volwassen persoon.

  VISpashouders kunnen zelf de Landelijke Nachtvistoestemming ( € 10.00 ) en/of de Derde hengeltoestemming ( €25.00 ) bestellen via onze webwinkel. Deze online bestelling is mogelijk vanaf begin december voor het daarop volgende jaar.
 • 3. Nachtvis- derde hengeltoestemming kwijt?
  Na het invullen van onderstaand formulier, ontvang je zonder tegenbericht binnen 3 werkdagen een duplicaat van je Nachtvis- en/of Derde Hengeltoestemming thuis inclusief factuur van € 3.50 per hologram.

  Binnen 3 werkdagen ontvang je een duplicaat VISpas met daarop de hologram (sticker) geplakt. Tevens ontvang je een portvrije antwoord-enveloppe. Wij verzoeken je je oude VISpas daarin terug te sturen.


  Vul hier het formulier in.
 • 4. Verhuizing doorgeven
  Een verhuizing kun je doorgeven bij je vereniging. 
  De gegevens van je vereniging kun je vinden onder je n.a.w. gegevens voorop je VISpas of via zoek vereniging.
 • 5. Nachtvis- en/of derde hengeltoestemming opzeggen
  Klik hier om uw nachtvis- en/of derde hengeltoestemming op te zeggen.
 • 6. Overige vragen nachtvis- en/of derde hengeltoestemming
  Zit je vraag er niet bij? Stel hem dan via nachtvissenderdehengel@vispas.nl
 • 7. Zijn er bijzondere voorwaarden?
  Ja. Deze kun je vinden in de Gezamelijke Lijst van Nederlandse Viswateren op pagina 2 tot en met 6.

Meevistoestemming

Overige vragen

 • 1. Waarom heb ik nog geen snoekbaars meeneemvergunning ontvangen?
  De snoekbaars meeneemvergunning wordt niet meer automatisch aan u verzonden, zoals u wellicht gewend was van voorgaande jaren. Als u in het bezit wenst te komen van een nieuwe snoekbaars meeneemvergunning, dient u uw hengelvangstregistratiekaart van het voorgaande jaar ingevuld te retourneren aan: Sportvisserij Zuidwest Nederland, Antwoordnummer 23514, 4920 WE  Made. Hierna kunt u in onze webwinkel gratis een nieuwe toestemming voor het nieuwe jaar aanvragen.
 • 2. Hoe kom ik er achter of ik mag vissen in een viswater?
  Om erachter te komen of je mag vissen in een viswater en zoja, welke papieren je hiervoor nodig hebt, kun je gebruik maken van de Visplanner.
 • 3. Waar kan ik visstroperij melden?

  Wanneer je getuige bent van vermoedelijke visstroperij, dan kun je een melding maken via het Landelijk Meldpunt. Dit meldpunt is 24/7 bereikbaar. Je melding wordt meteen in behandeling genomen en komt terecht bij de juiste partij in het veld. Door direct melding te maken, is de mogelijkheid dat de daders op heterdaad betrapt kunnen worden het grootst.

  Maak je melding via het contactformulier (opent in een nieuw scherm). Vul alle velden zo uitgebreid mogelijk in, zodat wij bij eventuele vragen contact met je op kunnen nemen. Uiteraard wordt je informatie vertrouwelijk behandeld! 


Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.