Wat vindt Sportvisserij Zuidwest Nederland van de beroepsvisserij in en rondom de Biesbosch?

Sportvisserij Zuidwest Nederland is niet tegen beroepsvisserij. Sportvisserij Zuidwest Nederland is echter van mening dat de visstand en duurzame bevissing leidend moet zijn bij de vraag of commerciële benutting van vis mogelijk is en dat de sportvisserij niet te lijden mag hebben onder te grote onttrekking van vis door commerciële vissers. Met de huidige visstand is ongelimiteerd vissen in een Nationaal Park (Biesbosch en NL Delta Biesbosch – Haringvliet) en in Natura 2000 gebieden (Haringvliet, Hollands Diep, Biesbosch, Oude Maas, etc.) in onze ogen niet meer mogelijk.
Sportvisserij Zuidwest Nederland wil graag inzicht krijgen in de visstand, om samen met beroepsvissers, waterbeheerders, Ministerie van Economische Zaken en natuur- en terreinbeherende instanties duurzame quota af te spreken. Dit houdt in dat jaarlijks wordt bepaald hoeveel vis van een bepaalde soort kan worden onttrokken.
Daarnaast zien wij heil in het instellen van gebieden waar geen vis onttrokken kan worden, een korter zegenseizoen (waarmee vis voor de paai wordt beschermd) en een sluitende registratie, controle en handhaving van vangsten en aanlandingen.
Als sportvisserij zijn wij ook om bij te dragen aan een duurzame bevissing. Het waar nodig aanscherpen van meeneemlimieten, minimum- en/of maximummaten zijn maatregelen die zo nodig worden doorgevoerd.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.