Sportvisserij Zuidwest Nederland

Nederland en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Net als Nederland en het sportvissen. Per jaar vissen bijna twee miljoen Nederlanders een of meer keren op binnenwateren of op zee binnen de eigen landsgrenzen. Het aantal sportvissers is de afgelopen jaren alleen maar verder toegenomen. Nederland is een paradijs voor sportvissers! Ruimschoots 90% van het vele water in Nederland is bevisbaar.

Wie is Sportvisserij Zuidwest Nederland?

Sportvisserij Zuidwest Nederland is een dienstverlenende organisatie die zowel de bestuurders van de hengelsportverenigingen als de sportvissers in de regio centraal stelt. Het belangrijkste doel is om optimale voorwaarden te creëren voor de beoefening van de sportvisserij in Zuidwest Nederland.

Sportvisserij Zuidwest Nederland is de overkoepeling van 200 plaatselijke hengelsportverenigingen in de provincies Noord-Brabant en Zeeland en nagenoeg de hele provincie Zuid-Holland. Deze hengelsportverenigingen vertegenwoordigen samen ongeveer 200.000 sportvissers. Sportvisserij Zuidwest Nederland is de grootste van de zeven aangesloten federaties bij Sportvisserij Nederland.

Onze visie

Sportvissen biedt ontspanning, beweging, natuurbeleving, avontuur, gezondheid en sociale contacten. Daarom is het belangrijk dat er optimale mogelijkheden zijn voor de sportvisserij, zodat iedereen kan genieten, van jong tot oud, op ieder niveau en in alle disciplines.

Onze missie

Sportvisserij Zuidwest Nederland bevordert de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de sportvisserij voor iedereen en zet zich in voor de belangen van sportvissers en hengelsportverenigingen in Zuidwest Nederland met oog voor de totale georganiseerde
sportvisserij. Samen borgen wij dat de sportvisserij op een duurzame wijze gebeurt, met respect voor dier en plant, met behoud van natuur- en waterkwaliteit, met een gezonde en gevarieerde visstand en in een goede relatie met de andere gebruikers van de
viswateren.

Onze strategie

Sportvisserij Zuidwest Nederland geeft invulling aan zijn missie door:
  • De aangesloten hengelsportverenigingen te ondersteunen met het oog op hun vitaliteit en draagkracht;
  • De belangen te behartigen van haar leden, de aangesloten hengelsportverenigingen, op lokaal en regionaal niveau;
  • Met de samenleving te verbinden door de maatschappelijke betekenis van de sportvisserij in de meest brede zin van het woord voor het voetlicht te brengen en te versterken;
  • Het netwerk van de sportvisserij in Zuidwest Nederland te verstevigen door samenwerking te zoeken, allianties aan te gaan en actief te communiceren zowel binnen als buiten de federatie.
Sportvisserij Zuidwest Nederland werkt hierbij nauw samen met onder andere Sportvisserij Nederland en zusterfederaties.Meerjarenbeleidsplan en statuten
Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.