Sportvisserij Zuidwest Nederland

Sportvisserij Zuidwest Nederland, is een sterke overkoepeling van 200 plaatselijke verenigingen die samen 200.000 sportvissers vertegenwoordigen. Het belangengebied van Sportvisserij Zuidwest Nederland beslaat de gehele provincies Noord-Brabant en Zeeland en nagenoeg de hele provincie Zuid-Holland. Hiermee is zij de grootste federatie van Nederland. Sportvisserij Zuidwest Nederland huurt het (schub)visrecht van de grote regionale wateren en houdt toezicht door de inzet van ruim 30 vrijwillige BOA’s.

Via deze website informeert Sportvisserij Zuidwest Nederland zowel haar leden als andere belangstellenden over haar activiteiten en de laatste ontwikkelingen op sportvisserijgebied. Daarnaast is deze website bedoeld als ingang voor aangesloten verenigingen om in contact te komen met Sportvisserij Zuidwest Nederland voor ondersteuning op het gebied van visstandbeheer, visrechten, bereikbaarheid, promotie, jeugdactiviteiten, vergunningen, controle etc.

Missie, visie en doelstellingen van Sportvisserij Zuidwest Nederland

De doelstellingen van Sportvisserij Zuidwest Nederland liggen vast in de statuten van de federatie en zijn belangrijk in het officiële verkeer tussen de federatie en diverse organisaties. 

Missie Sportvisserij Zuidwest Nederland

In Nederland kan iedere aangesloten sportvisser met één document in alle (regionale) wateren vissen. Deze wateren zijn goed toegankelijk en bereikbaar, de visstand is duurzaam, gezond en gevarieerd, zodat elk type sportvisser hier met plezier kan (blijven) vissen.
De sportvisserij in Zuidwest Nederland is goed georganiseerd en is daardoor én door het grote aantal leden een maatschappelijke organisatie van betekenis.

Visie Sportvisserij Zuidwest Nederland

De visie, ofwel de manier waarop Sportvisserij Zuidwest Nederland haar missie wil bereiken, is gebaseerd op vier uitgangspunten:

  • De sportvisser staat centraal
  • Binnen de sportvisserij wordt sterker samengewerkt
  • Samenwerking binnen visstandbeheercommissies / professionalisering van de sportvisserijvertegenwoordiging 
  • Een proactieve en reactieve bijdrageBelangenbehartiging 2.0

Doelstellingen Sportvisserij Zuidwest Nederland

De volgende doelstellingen van Sportvisserij Zuidwest Nederland zijn direct afgeleid van de statuten en zijn te herkennen in de missie van Sportvisserij Zuidwest Nederland: 

  • Ondersteuning van verenigingen (hoofddoelstelling)
  • Het behouden en verkrijgen van het recht om te mogen vissen in zoveel mogelijk wateren in zuidwest Nederland
  • Het streven naar aantrekkelijke, natuurlijke, gevarieerde en duurzame visstanden in de wateren van zuidwest Nederland, die interessant zijn voor de verschillende vormen van hengelsport
  • Een goede bereikbaarheid en bevisbaarheid van de viswateren in zuidwest Nederland
  • Het werken aan herkenbaarheid en zichtbaarheid en het imago van de sportvisserij en het vergroten van de achterban

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.