Commissie Jeugd

Het doel van de Commissie Jeugd van Sportvisserij Zuidwest Nederland is om het jeugdwerk binnen de aangesloten verenigingen te stimuleren om zo tot een groeiend aantal jeugdleden te komen. Hoewel het initiatief hiertoe uiteraard binnen de verenigingen zelf ligt, probeert de federatieve Commissie Jeugd waar mogelijk haar steentje bij te dragen op diverse manieren.

De commissie kan een aangesloten vereniging adviseren, ondersteunen en helpen bij het organiseren van allerlei jeugdactiviteiten. De commissie bestaat uit sportvissers met veel ervaring op het gebied van jeugdwerk en geografisch verdeeld over het werkgebied. Iedereen is van harte welkom om hen te benaderen met vragen, opmerkingen en actualiteiten.

De commissieleden:

Willem Thoen

Voorzitter Commissie Jeugd
E-mail: wimthoen@sportvisserijzwn.nl

Petra Peeters

Secretaris Commissie Jeugd
E-mail: petra@sportvisserijzwn.nl

Louis Antonis

Commissielid regio Noord-Brabant (Oost)
Vismeester en Viscoach

Henk Nederveen

Commissielid regio Noord-Brabant (West)
Vismeester en Viscoach

Richard Machielsen

Commissielid regio Noord-Brabant (West)
Viscoach

Ben van den Bos

Commissielid regio Zeeland
Viscoach

Teus van Dijk

Commissielid regio Zuid-Holland
Viscoach

De commissie wordt vanuit de werkorganisatie ondersteund door medewerker jeugdzaken Petra Peeters.