Medewerkers

Voor de belangenbehartiging van de sportvisserij in Zuidwest Nederland in het algemeen en de aangesloten verenigingen in het bijzonder kan een beroep gedaan worden op het bureau met professionele medewerkers. Björn Schutz
is als directeur van Sportvisserij Zuidwest Nederland verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van het huidige beleidsplan ‘Samen naar Buiten’ 2016 – 2020. Björn is belast met de dagelijkse gang van zaken binnen de federatie en geeft leiding aan de werkorganisatie. De directeur valt rechtstreeks onder het bestuur aan wie verantwoording wordt afgelegd over de gang van zaken.

Björn is bereikbaar van maandag t/m vrijdag op 06-10709798. Björn is via e-mail te bereiken op het adres bjorn@sportvisserijzwn.nlBrenda van Dranen is als adjunct directeur van Sportvisserij Zuidwest Nederland tezamen met de directeur, Björn Schutz, verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van het huidige beleidsplan ‘Samen naar Buiten’ 2016 – 2020. 
Daarnaast is Brenda samen met de directeur belast met de dagelijkse gang van zaken binnen de federatie, geeft mede leiding aan de werkorganisatie en is de verbindende schakel tussen de werkorganisatie, de directeur en het bestuur.

Brenda is bereikbaar van maandag t/m vrijdag op 085-0703610 en via e-mail op het adres brenda@sportvisserijzwn.nl.


Ard Verheijen kan als belangenbehartiger en adviseur worden benaderd voor alle voorkomende werkzaamheden in de sfeer van de belangenbehartiging en advisering in de provincie Noord-Brabant en de Maas. Ook het provinciegrensoverschrijdende waterschap Rivierenland behoort tot zijn werkgebied. Ard is tevens het aanspreekpunt voor wedstrijden in ons federatiegebied en is hij adviseur als het gaat om visvijvers.

Ard is te bereiken van maandag t/m donderdag op telefoonnummer 06-22998037. Ard is via e-mail te bereiken op het adres ard@sportvisserijzwn.nl.


Rutger Meijer is werkzaam als belangenbehartiger en kan worden benaderd voor alle voorkomende werkzaamheden in de sfeer van de belangenbehartiging en advisering. Het werkgebied van Rutger omvat de gehele provincie Zuid-Holland. Vanuit de werkorganisatie maakt hij deel uit van de Commissie Oostvoornse Meer, de Karperwerkgroep en houdt hij zich bezig met het beheer en onderhoud van onze sportvisserijvoorzieningen (zoals vissteigers). 

Rutger is te bereiken van dinsdag t/m vrijdag op telefoonnummer 06-47869036 en via e-mail op het adres rutger@sportvisserijzwn.nl.

Wietse van Alten is werkzaam als belangenbehartiger van de mooie provincie Zeeland. Samen met zijn collega’s zet hij zich in om de verenigingen te ondersteunen en om het vissen op zoet en zout water voor jong en oud zo toegankelijk en plezierig mogelijk te maken voor nu en voor de toekomst. 

Wietse is te bereiken van maandag t/m donderdag op telefoonnummer 085-0703611 en via e-mail op het adres zeeland@sportvisserijzwn.nl.
Rian de Jong
 is Teamleider Controle en Handhaving. Rian is binnen de werkorganisatie verantwoordelijk voor het onderhouden van het controlenetwerk van Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA's) en vrijwillige controleurs. Verenigingen kunnen bij haar terecht voor vragen hierover en zij kunnen controle van verenigingswateren bij haar aanvragen. 

Rian is bereikbaar op telefoonnummer 06-19971139 en via e-mail op het adres rian@sportvisserijzwn.nlMonique Dubbelman 
is als administratief-secretarieel-facilitair medewerkster aanspreekpunt wanneer je contact opneemt met het kantoor van Sportvisserij Zuidwest Nederland. Monique beheert het secretariaat en is onder meer verantwoordelijk voor het beheer van de website. Daarnaast ondersteunt Monique het bureau en de aangesloten verenigingen.
Monique is bereikbaar van maandag t/m vrijdag op telefoonnummer 0162-687 260 en via e-mail op het adres monique@sportvisserijzwn.nl.


Ester Hamers is de medewerkster voor alle financiële en administratieve zaken van de federatie. Ook voor wedstrijden, vergunningen en overige artikelen uit de webwinkel kun je bij Ester terecht. Daarnaast ondersteunt Ester het bestuur en directie van Sportvisserij Zuidwest Nederland.

Ester is bereikbaar op maandag t/m vrijdag op telefoonnummer 0162-687 260 en via e-mail op het adres ester@sportvisserijzwn.nl.


Petra Peeters is werkzaam als jeugdmedewerkster en ondersteunt de hengelsportverenigingen bij alle voorkomende jeugd activiteiten op het gebied van sportvissen. Daarnaast coördineert ze de vislessen op de basisschool. Petra is secretaris van de jeugdcommissie van Sportvisserij Zuidwest Nederland.

Petra is bereikbaar van maandag t/m donderdag op telefoonnummer 06-21918687 en via email op het adres petra@sportvisserijzwn.nl of wanneer het vislessen betreft visles@sportvisserijzwn.nl
Bernardine de Laat is de medewerkster voor alle facilitaire en administratieve zaken van Sportvisserij Zuidwest Nederland. Bernardine neemt de telefoon aan, verzorgt de post en inkomende mail, onderhoudt de website en social media en is verantwoordelijk voor een deel van de communicatie (bijv. het mede tot stand brengen van de regio editie van Het Visblad en het jaarverslag. Daarnaast houdt ze zich bezich met aangevraagde wedstrijden en ontwerpt ze flyers/kaarten etc. Verder ondersteunt ze collega's bij hun dagelijkse werkzaamheden. 

Bernardine is bereikbaar op maandag t/m vrijdag op telefoonnummer 0162-687 260 en via e-mail op het adres bernardine@sportvisserijzwn.nl
Ed Stoelman
maakt deel uit van het Team ‘BOA-ondersteuning’ en is verantwoordelijk voor opleiding en professionalisering. Het BOA-ondersteuningsteam houdt zich bezig met de doorontwikkeling, verdere professionalisering en de uitvoering van de diverse BOA-taken. Rian de Jong is in principe het eerste aanspreekpunt binnen dit team.

Ed is te bereiken via het telefoonnummer 06-49324664 of via e-mail: stoelman@sportvisserijzwn.nl.


Hans Fransen
maakt deel uit van het Team ‘BOA-ondersteuning’ en is verantwoordelijk voor de teamontwikkeling en onderhoud. Het BOA-ondersteuningsteam houdt zich bezig met de doorontwikkeling, verdere professionalisering en de uitvoering van de diverse BOA-taken. Rian de Jong is in principe het eerste aanspreekpunt binnen dit team.

Hans is te bereiken via het telefoonnummer 06-47764392 of via e-mail: fransen@sportvisserijzwn.nl.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.