Overzicht subsidies Sportvisserij Zuidwest Nederland

Op deze pagina vind je de subsidiemogelijkheden vanuit Sportvisserij Zuidwest Nederland. Lees vooraf eerst goed wat de voorwaarden zijn voor het aanvragen van de subsidie. Deze kun je vinden onder de kopjes van de verschillende subsidies. Een aanvraag kun je inclusief bijlagen versturen naar administratie@sportvisserijzwn.nl

Mocht je er niet uitkomen dan kun je altijd telefonisch contact met ons opnemen op 0162-687260, dan kijken wij met je mee.

Fonds voorzieningen Sportvisserij Zuidwest Nederland

Deze subsidie is in het leven geroepen voor realisatie van concrete inrichtingsmaatregelen ten behoeve van sportvissers of visstand. Hierbij kun je denken aan de aanleg van trailerhellingen, visstoepen, steigers, schuilvoorzieningen, clubhuizen, pompen/fonteinen, onderwaterstructuren, oeverbeschoeiingen, graven/aanleggen van visvijvers, aanbrengen beplanting of andere maatregelen, die naar het oordeel van het bestuur van belang zijn voor de duurzame verbetering van het viswater, de visstand of het sportvisserijgebruik.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie dien je als vereniging aan een aantal voorwaarden te voldoen. 
Hiervoor is de ‘Regeling Fonds voorzieningen Sportvisserij Zuidwest Nederland’ opgesteld.
Om de subsidie aan te vragen vul je onderstaand formulier in. Dit stuur je naar administratie@sportvisserijzwn.nl

Subsidieverzoeken worden door de werkorganisatie voorzien van een advies en voorgelegd aan het bestuur van Sportvisserij Zuidwest Nederland ter goedkeuring.

Klik hier voor de ‘Regeling Fonds voorzieningen Sportvisserij Zuidwest Nederland’

Klik hier voor het aanvraagformulier
 

Subsidie visuitzet voor HSV’s

Sportvisserij Zuidwest Nederland wil hengelsportverenigingen stimuleren in - met als uitgangspunt gezond visstandbeheer - het verantwoord uitzetten van vis. Om dit te bevorderen hebben wij een subsidie visuitzet in het leven geroepen. Deze kan aangevraagd worden door hengelsportverenigingen die aangesloten zijn bij Sportvisserij Zuidwest Nederland.

 Om in aanmerking te komen voor de subsidie dien je als vereniging aan een aantal voorwaarden te voldoen. Hiervoor is de “Subsidieregeling visuitzet Sportvisserij Zuidwest Nederland 2022” opgesteld.
Om de subsidie aan te vragen vul je onderstaand formulier in. Dit stuur je samen met een visstandbeheerplan en de offerte van de visuitzet naar administratie@sportvisserijzwn.nl

Subsidieverzoeken worden door de werkorganisatie voorzien van een advies en voorgelegd aan het bestuur van Sportvisserij Zuidwest Nederland ter goedkeuring. Een vereniging kan één maal per jaar een aanvraag doen met een maximum van € 1000,-.

Klik hier voor de ‘Subsidieregeling visuitzet Sportvisserij Zuidwest Nederland 2022’

Klik hier voor het aanvraagformulier

Achtergronddocumenten subsidie:

Verantwoord uitzetten
Richtlijn uitzet karper

Fonds Stimulering Jeugdwerk

Aangesloten hengelsportverenigingen hebben onder meer als taak het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten voor de bij de verenigingen aangesloten jeugdleden. Om het organiseren van allerlei jeugdactiviteiten te stimuleren heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland het 'Fonds Stimulering Jeugdwerk' in het leven geroepen om verenigingen hierbij financieel te ondersteunen.

Om in aanmerking te komen voor dit fonds dien je als vereniging aan een aantal voorwaarden te voldoen. Hiervoor is de regeling 'Fonds Stimulering Jeugdwerk' opgesteld. Je kunt een aanvraag indienen bij Sportvisserij Zuidwest Nederland door onderstaand aanvraagformulier op te sturen naar administratie@sportvisserijzwn.nl

Subsidieverzoeken worden door de jeugdcommissie voorzien van een advies en voorgelegd aan het bestuur van Sportvisserij Zuidwest Nederland ter goedkeuring. De vereniging dient verantwoording af te leggen na afronding van de activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd.

Klik hier voor de ‘Regeling Fonds Stimulering Jeugdwerk 2022’

Klik hier voor het verantwoordingsformulier (invullen na afloop van een activiteit waarvoor subsidie is ontvangen)


Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.