Controle en Handhaving

Sportvisserij Zuidwest Nederland hecht veel waarde aan naleving van de Visserijwet en zet zich daarom in voor een goede controle van visdocumenten (VISpas) en handhaving van de visserijregels. Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft de beschikking over ruim 30 Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) die jaarlijks meer dan 15.000 (!) controles uitvoeren. Deze BOA’s hebben naast het uitvoeren van controles ook een rol als ‘gastheer’ van onze wateren. Verder voeren de BOA’s – veelal in samenwerking met de NVWA en de Nationale Politie – acties uit om visstroperij tegen te gaan. Naast de vele BOA´s bezit Sportvisserij Zuidwest Nederland drie controleboten waarmee efficiënte controles en stroperijacties uitgevoerd worden op de grote wateren.

Wat te doen bij visstroperij? Wanneer je het vermoeden hebt van visstroperij kan je tijdens kantooruren contact opnemen met Rian de Jong (06 19971139) van Sportvisserij Zuidwest Nederland. Ook kan je melding maken via het landelijk meldpunt visstroperij. Vul alle velden zo uitgebreid mogelijk in, zodat wij bij eventuele vragen contact met je op kunnen nemen. Uiteraard wordt je informatie vertrouwelijk behandeld!

Controle verenigingswater Behalve de controles op de federatieve wateren uit de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren kunnen de BOA’s van Sportvisserij Zuidwest Nederland ook ingezet worden op verenigingswateren. Een hengelsportvereniging kan hiervoor dit aanvraagformulier invullen en opsturen.

Verenigingscontroleur Naast de BOA’s van Sportvisserij Zuidwest Nederland hebben veel hengelsportverenigingen zogenaamde verenigingscontroleurs. Deze controleurs controleren de wateren van verenigingen
Wil je ook verenigingscontroleur worden? Neem dan contact op met je vereniging en volg de cursus Controle Sportvisserij bij Sportvisserij Nederland.Lees meer over Controle en Handhaving:

- Palingstroper aangehouden aan het Haringvliet (3 oktober 2012)
- Stroper gepakt! Project Paling over de Dijk in Zeeland niet langer gedupeerd (26 september 2012)
- Palingstroper Schelde-Rijnkanaal (7 augustus 2012)
- Palingstropers betrapt aan de Bathse Kreek (13 augustus 2012)
Stropers in Kruislandse kreken (27 juli 2012)
-
Palingstropers aangehouden aan het Krammer-Volkerak (18 juli 2012)
- Stroper gepakt in Biesbosch (3 juli 2012)
- Visstroper aangehouden in Natura 2000-gebied de Oosterschelde (8 juni 2012)
-
Wederom palingstroper gepakt (22 mei 2012)
- Palingstroper gepakt op het Grevelingenmeer (15mei 2012)
-
Snoekaarsstroper aangehouden aan de Dintel (13 maart 2012)
- Investeren in handhaving! (18 juli 2011) 
- Twee visstropers aangehouden aan het Zoommeer (21 juni 2011)
- Illegale fuiken aangetroffen in natuurbeschermingsgebied (10 juni 2011)
- Stroper met 150 kg harder betrapt (28 mei 2011)
- BOA’s vinden illegale fuiken (22 april 2011)
- Stropers aangehouden op de oesterdam (28 maart 2011)
- Eerste BOA-dag 2011 groot succes! (22 maart 2011)
- Controleur komt ogen tekort (19 november 2010)
- BOA’s Sportvisserij Zuidwest Nederland houden stroper aan (22 oktober 2010)
- Palingstroper Steenbergse Vliet aangehouden (28 april 2010)
- Controleprojecten Volkerak-Zoommeer en Biesbosch van start (9 november 2009)
- BOA’s Sportvisserij Zuidwest Nederland actief in de Biesbosch (19 oktober 2009)
- Geslaagde BOA-dag voor Sportvisserij Zuidwest Nederland (19 oktober 2009)
- BOA’s Sportvisserij ZWN nemen fuiken in beslag (5 oktober 2009)
- Sportvissers melden palingfuiken (5 oktober 2009)
- BOA’s nog steeds druk met controle (22 september 2009)
- Actie “snoekbaars” (16 juni 2009)
- 1e controle met Volkerakboot direct een succes (10 juni 2009)
- Gezamenlijke controle FZWN en AID (28 oktober 2008)

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.