Controle en Handhaving

Sportvisserij Zuidwest Nederland hecht veel waarde aan naleving van de Visserijwet en zet zich daarom in voor een goede controle van visdocumenten (VISpas) en handhaving van de visserijregels. Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft de beschikking over ruim 30 Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) die jaarlijks meer dan 20.000 (!) controles uitvoeren. Deze BOA’s hebben naast het uitvoeren van controles ook een rol als ‘gastheer’ van onze wateren. Verder voeren de BOA’s – veelal in samenwerking met de NVWA en de Nationale Politie – acties uit om visstroperij tegen te gaan. Naast de vele BOA´s bezit Sportvisserij Zuidwest Nederland drie controleboten waarmee efficiënte controles en stroperijacties uitgevoerd worden op de grote wateren.


Wat te doen bij visstroperij?

Wanneer je het vermoeden hebt van visstroperij kun je het beste melding maken via het landelijk meldpunt visstroperij. Vul alle velden zo uitgebreid mogelijk in, zodat wij bij eventuele vragen contact met je op kunnen nemen. Uiteraard wordt je informatie vertrouwelijk behandeld! Eventueel kun je aanvullend tijdens kantooruren contact opnemen met Rian de Jong (06 19971139) van Sportvisserij Zuidwest Nederland. 

Controle verenigingswater

Behalve de controles op de federatieve wateren uit de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren kunnen de BOA’s van Sportvisserij Zuidwest Nederland ook ingezet worden op verenigingswateren. Een hengelsportvereniging kan hiervoor dit aanvraagformulier invullen en opsturen.

Verenigingscontroleur

Naast de BOA’s van Sportvisserij Zuidwest Nederland hebben veel hengelsportverenigingen zogenaamde verenigingscontroleurs. Deze controleurs controleren de wateren van verenigingen
Wil je ook verenigingscontroleur worden? Neem dan contact op met je vereniging en volg de cursus Controle Sportvisserij bij Sportvisserij Nederland.
Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.