VBC's

Sportvisserij Zuidwest Nederland werkt in visstandbeheercommissies (VBC’s) samen met beroepsvissers, waterbeheerders (Rijkswaterstaat en de waterschappen) en terreinbeherende instanties als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten voor een betere visserij en een goede visstand.

De samenwerking binnen zo’n VBC is min of meer geformaliseerd via de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst; een convenant. In deze overeenkomst staan het doel van de samenwerking, de samenstelling van de VBC en de werkwijze. In de meeste VBC- gebieden wordt aan deze samenwerking leiding gegeven door een onafhankelijk voorzitter.
Op basis van kennis van het water, de visstand en de visserij stelt een VBC een zogenoemd visplan op. In dit visplan spreken de belanghebbende partijen af hoe de visserij voor een bepaalde periode plaats kan vinden. Jaarlijks evalueert de VBC de werking van het visplan en stelt het plan zonodig bij.

Foto: Joshua Martina

VBC gebiedenBinnen het gebied van Sportvisserij Zuidwest Nederland zijn 17 VBC’s actief of in oprichting. Sportvisserij Zuidwest Nederland voert voor een zestal VBC’s het secretariaat.

1. Aa en Maas –  
2. Benedenrivieren **– Björn Schutz 
3. Brabantse Delta 
4. De Dommel 
5. Delfland  
6. Grevelingenmeer 
7. Hoekse Waard  
8. Oostvoornse Meer *
9. Rijnland
10. Rivierenland 
11. Scheldestromen 
12. Schieland en de Krimpenerwaard
13. Veerse Meer 
14. Volkerak-Zoommeer 
15. Voorne-Putten 
16. IJsselmonde 
17. Zandmaas

* Commissie Sportvisserij Zuidwest Nederland
** VBC in oprichting


Een overzicht van alle Nederlandse VBC’s is hier te vinden.

Meer informatie over de verschillende VBC’s en over VBC’s in het algemeen is te raadplegen op www.visstandbeheercommissie.nl.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.