Water Natuurlijk

Water Natuurlijk is een waterschapspartij, die met steun van Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland, de Provinciale Milieufederaties en vele andere organisaties opkomt voor schoon en natuurlijk ingericht water waaraan en waarop het goed en veilig wonen, werken en recreëren is. Bij de laatste waterschapsverkiezingen is Water Natuurlijk, landelijk gezien, meteen de grootste partij geworden! Kenmerkend is de politieke diversiteit van Water Natuurlijk met kandidaten vanuit de VVD, SGP, D66, PvdA en GroenLinks. Een breed collectief en dat is uniek. Dat maakt dat WN boven de partijen kan staan.

Waterschappen zijn de grootste beheerders van de wateren in Nederland en derhalve voor de sportvisserij van groot belang. Zij bepalen met hun beleid en beheer in grote mate de mogelijkheden voor de visstand en de sportvisserij in de Nederlandse wateren.
Het gaat hierbij om o.a. schoon en visrijk water, de aanleg van natuurlijke oeverzones, paai- en overwinteringgebieden, verbindingen tussen wateren en de aanleg van vistrappen bij stuwen, het baggeren van onderwaterbodems, een op de natuur gericht peil- en maaibeheer, de bereikbaarheid van de wateren en de aanleg van recreatievoorzieningen.

Sportvisserijvertegenwoordigers De volgende personen vertegenwoordigen de sportvisserij vanuit Water Natuurlijk binnen de besturen van de waterschappen in het gebied van Sportvisserij Zuidwest Nederland:


Hoogheemraadschap van Delfland
André van Peppen

Waterschap De Dommel
Plonie van Campen

Hoogheemraadschap van Rijnland
Jan Oor

Waterschap Hollandse Delta
Hans Spruijt

Waterschap Aa en Maas
Jos van den Broek

Waterschap Rivierenland
Wim van Dijk

Waterschap Brabantse Delta
Remco Schreuders

Waterschap Scheldestromen
Kees Polderman
Foto: Kevin Bos

Lees meer over Water Natuurlijk:
- Water Natuurlijk maakt Brabantse lijsttrekkers bekend (26 augustus 2008)
- Nieuwe partij waarschuwt voor dreigende eenzijdigheid in waterschappen (10 september 2008)
- Uitslag waterschapsverkiezingen groot succes voor Water Natuurlijk (5 december 2008)
- Uitslagen Water Natuurlijk (7 december 2008)
- Waterbeheerplan waterschap Aa en Maas biedt ruimte voor sportvisserij (8 december 2009)
- Waterschapsverkiezingen Zeeland, Stem op Kees! (12 oktober 2010) 
- “Water Natuurlijk heeft de kennis in huis” (8 november 2010)
- Kees Polderman met voorkeursstemmen in bestuur waterschap Scheldestromen (29 november 2010)
- Nieuwsbrief Water Natuurlijk (voorjaar 2011)
- Nieuwsbrief Water Natuurlijk (najaar 2011)
- Nieuwsbrief Water Natuurlijk (voorjaar 2012)
- Nieuwsbrief Water Natuurlijk (najaar 2012)

 

 

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.