Waterschapsverkiezingen 


Op woensdag 20 maart 2019 vinden de waterschapsverkiezingen plaats. Sportvissers zijn voor hun hobby direct afhankelijk van de inrichting en het beheer van het water, dus deze verkiezingen zijn voor jou extra van belang! Zo dragen waterschappen zorg voor de waterkwaliteit, het natuur- en visstandbeheer, de aanleg van recreatievoorzieningen en de toegankelijkheid van het water. Informeer je dus goed over de partijen, hun programma’s en de kandidaten in jouw waterschap!

Welke waterschapstaken zijn o.a. van invloed op de sportvisserij? Ofwel, waarom zou jij als sportvisser zeker moeten gaan stemmen!

  • Het streven naar een goede waterkwaliteit, denk hierbij aan het helder en schoon krijgen van water
  • De aanleg van natuurvriendelijke oevers, goed voor het onderwaterleven maar het kan de bereikbaarheid van viswater beperken
  • De aanleg van vispaaiplaatsen, veel water in Nederland bevat onvoldoende mogelijkheden voor vissen om te paaien
  • De aanleg van migratiemogelijkheden, door verbindingen tussen wateren en het vispasseerbaar maken van infrastructuur zoals stuwen
  • Het baggeren van water, sommige wateren hebben een forse sliblaag wat de waterkwaliteit en daarmee ook de visstand kan schaden
  • Het maaien van waterplanten, de laatste jaren kennen de Nederlandse wateren een enorme toename aan waterplanten 
  • Het instellen van peilbeheer, tussen zomer en winter zit vaak verschil in het peil van water, dat is van invloed op vissen
  • Veel waterbeheerders moeten toestemming afgeven om vis uit te mogen zetten
  • Waterbeheerders zijn vaak bepalend bij de aanleg van nieuwe voorzieningen zoals vissteigers


Hieronder de kandidaten die zich verkiesbaar stellen in onze regio's en de Sportvisserij een warm hart toedragen. Klik op hun foto om te lezen waar zij zich hart voor willen maken:

Waterschap Brabantse Delta

Hans van Manen

Partij: Water Natuurlijk


Waterschap Aa en Maas

Ard Verheijen

Partij: Water NatuurlijkHoogheemraadschap van Delfland

Joke Jansen Verplanke

Partij: Water Natuurlijk

Hoogheemraadschap van Delfland

Lars Nanninga

Partij: Water Natuurlijk


Waterschap Brabantse Delta

Remco Schreuders

Partij: PvdAWaterschap Scheldestromen

Kees Polderman

Partij: Water Natuurlijk


Waterschap De Dommel

Julis de Quartel 

Partij: Water Natuurlijk
Waterschap Aa en Maas

Cees van Berlo

Partij: Water Natuurlijk


Waterschap Hollandse Delta

Anne Mollema

Partij: Water NatuurlijkHoogheemraadschap van Delfland

Kees van der Plas

Partij: Algemene Waterschapspartij


Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.