Pierenspitten

Sportvisserij Zuidwest Nederland huurt ruim 30 percelen rondom de Ooster- en Westerschelde waar je zeeaas zoals zeepieren en zagers kunt spitten. Je dient hiervoor in bezit te zijn van een VISpas óf een wormenspitvergunning. De wormenspitvergunning is verkrijgbaar in onze webwinkel. Sportvisserij Zuidwest Nederland zet zich in voor het verkrijgen van nieuwe percelen rondom Schouwen-Duiveland en Tholen om ook in de toekomst voldoende zeeaas voor de zeesportvisserij te kunnen garanderen. Daarnaast wordt gewerkt aan het verkrijgen van (tijdelijke) alternatieve spitlocaties bij proeven ter bestrijding van de zogenaamde zandhonger; het langzaam verdwijnen van slikken en platen.

Spitvakken 

De exacte beschrijvingen van de spitvakken zijn te vinden in de Visplanner en op de wormenspitvergunning. Klik op de afbeeldingen voor een vergroting.


   Spitlocaties Oosterschelde


   Spitlocaties Westerschelde   

Voorwaarden

 1. Het spitten mag uitsluitend plaatsvinden binnen de daartoe bestemde spitvakken.
 2. Het spitten mag niet geschieden binnen een afstand van 25 m:
            • uit de teen van de zeeweringen; 
            • rondom hoofden, dammen of andere buitendijks gelegen waterstaatswerken; 
            • van schelpdierpercelen en oesterproefopstellingen.
 3. Het spitten mag niet geschieden op plaatsen waar vaste bodemlagen als veen, schelpdierbanken e.d. aan de oppervlakte komen.
 4. Het spitten mag niet dieper geschieden dan tot 0,30 m beneden de bovenkant der buitengronden.
 5. De ontgraven grond dient direct op de plaats van ontgraving te worden teruggelegd en gelijkmatig daarover te worden verdeeld.
 6. Tussen zonsondergang en zonsopgang mag niet worden gespit.
 7. Het spitten mag niet geschieden op begroeide schorgebieden en zeegrasvelden.
 8. Het machinaal winnen van zeeaas op schorren en droogvallend intergetijde gebied is verboden.
 9. De spitlocaties mogen uitsluitend via de bestaande dijkovergangen, schorpaden en/of per boot worden benaderd.
 10. Bij het uitoefenen van het spitten van zeeaas is de spitter verplicht zijn VISpas of wormenspitvergunning bij zich te dragen en op eerste verzoek te tonen aan controlerende instanties als politie, de Provincie Zeeland, de Algemene Inspectiedienst en Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s).
 11. Een spitter wordt geacht zonder vergunning zeeaas te steken of te hebben gestoken, indien hij een van de hierboven omschreven bepalingen overtreedt of zich niet houdt aan deze bepalingen.

 


Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.