Wet- en regelgeving

De zoute wateren in zuidwest Nederland kunnen worden opgedeeld in vier gebieden: (1) binnenwateren, (2) kustwateren, (3) visserijzone en (4) zeegebied. Voor deze gebieden gelden verschillende regels. Hieronder volgt een overzicht van de wateren die onder deze vier gebieden vallen en de regels die gelden op deze wateren.

Binnenwateren; altijd een schriftelijke toestemming nodig!

Onder de binnenwateren vallen onder andere het Kanaal van Gent naar Terneuzen, Kanaal door Walcheren, het Veerse Meer, het Grevelingenmeer, het Oostvoornse Meer, de Dintelhaven en het Hartelkanaal. Om op deze wateren te mogen vissen, dien je over een VISpas te beschikken. 

Daarnaast is voor het Veerse meer, Grevelingenmeer en Oostvoornse Meer een Dagtoestemming verkrijgbaar.

Op de binnenwateren mag je vissen met maximaal 2 hengels voorzien van maximaal 3 haken. Wanneer je vist met een Dagtoestemming mag je vissen met 1 hengel.

Voor veel lokale wateren is een lidmaatschap van de hengelsportvereniging, die het betreffende water huurt, nodig. Elke visrechthebbende kan zelf voorwaarden stellen aan het vissen op bepaalde wateren. Voor de wateren die bij de VISpas horen (vermeld in bijbehorende Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren en op www.visplanner.nl of in de Visplanner app), geldt bijvoorbeeld dat je voor het nachtvissen en vissen met 3 hengels aanvullende toestemmingen nodig hebt. Deze kun je hier aanvragen. Lees voor het vissen de voorwaarden altijd goed door!

Kustwateren en zeegebied 

In zuidwest Nederland zijn de volgende wateren benoemd als kustwater: de Maasmond, de Nieuwe Waterweg tot de lijn gaande van het oostelijk havenhoofd van Maassluis naar het groene scheepvaartgeleidelicht no. 14, het Calandkanaal met de daaraan gelegen open havens tot aan de meest zeewaarts gelegen waterkering, het Beerkanaal met open havens, het zeegat van Goeree, het Brouwershavense Gat, de Oosterschelde en de Westerschelde.

In zuidwest Nederland vallen het Uitwateringskanaal te Katwijk en de havens van Scheveningen tot de meest zeewaarts gelegen waterkeringen onder het zogenaamde zeegebied.
In de kustwateren en het zeegebied geldt de beperking van maximaal twee hengels voorzien van maximaal 3 haken. Voor het vissen met hengels in de kustwateren en het zeegebied heb je geen vergunning nodig.

Let op: de exacte beschrijving van het zeegat van Goeree, het Brouwershavense Gat en de Oosterschelde is te vinden in artikel 2, tweede lid uit het Besluit aanwijzing zeegebied en kustwateren 1970. De Oosterschelde loopt volgens dit aanwijzingsbesluit bijvoorbeeld verder westwaarts dan de Oosterscheldekering en tot die lijn mag je dus niet met meer dan 3 haken per hengel (maximaal 2) vissen!!

Visserijzone Met de visserijzone wordt de Noordzee langs de Nederlandse kust aangeduid, aansluitend op het zeegebied en de kustwateren.

In de visserijzone heb je voor het vissen met hengels geen vergunning nodig. Daarnaast gelden hier geen beperkingen voor het aantal hengels en aantal haken.

Wettelijk minimummaten voor belangrijke sportvissoorten
Vissoort Lengte
Ansjovis 12 cm
Bot

20 cm

Haring 20 cm
Horsmakreel

15 cm

Kabeljauw (gul) 35 cm
Makreel 30 cm
Schol 27 cm
Wijting 27 cm
Tong 24 cm
Zeebaars 42 cm

Zeebaars

De bag limit voor zeebaars is dit jaar praktisch gelijk aan die van vorig jaar: als sportvisser mag je vanaf april tot en met december twee vissen per dag (minimummaat: 42 cm) meenemen voor eigen consumptie.In februari en maart geldt een meeneemverbod en mag alleen volgens het catch & release principe worden gevist.

Baglimit kabeljauw 

Voor kabeljauw geldt dat je van deze soort maximaal 25 vissen danwel maximaal 20 kg. in bezit mag hebben. Het is verboden kabeljauw te fileren en te ontdoen van de kop omdat anders niet meer kan worden vastgesteld hoe groot de vis was. Deze verboden gelden ook voor de binnenwateren die rechtstreeks in verbinding staan met de zee, kustwateren of zeegebieden tot maximaal 30 kilometer landinwaarts. 

Paling, zalm en zeeforel; terugzetten! 

Elke paling/aal die met de hengel wordt gevangen in de hierboven genoemde binnenwateren (alle wateren waarvoor hengelsportverenigingen die bij Sportvisserij Zuidwest Nederland zijn aangesloten, vergunningen uitgeven), kustwateren en visserijzone moet direct levend worden teruggezet. Het in het bezit hebben van paling en het voorhanden hebben van ondermaatse vis (zie bovenstaande tabel), is een economisch delict! Lees hier alle ins en outs over het (sport)vissen op paling.

Voor zalm en zeeforel geldt jaarrond een terugzetplicht. Zowel sport- als beroepsvissers dienen na vangst deze vissoorten direct terug te zetten.

• Blauwe leng 70 cm
• Heek 27 cm
• Tongschar 20 cm
• Zeekreeft 85 mm


Pierenspitten

Met een VISpas of wormenspitvergunning kan je zeeaas spitten op de daarvoor aangewezen spitvakken rondom de Ooster- en Westerschelde. Informatie over de spitvakken, de regels en voorwaarden kan je lezen op de pagina Pierenspitten.

Gedragscode Zeehengelsport

De georganiseerde sportvisserij heeft een gedragscode voor de zeehengelsport. In deze gedragscode staat onder andere hoe je respectvol met gevangen vis om moet gaan, dat je je op een milieubewuste manier moet gedragen (afval mee naar huis, zuinig met lood) en dat je rekening dient te houden met andere gebruikers van het water.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.